Molukse woongemeenschap

in De Slingeborgh loopt vol

ASSEN – Er is al een aantal aanmeldingen binnen voor de woongemeenschap voor Molukse ouderen in De Slingeborgh in Assen, en de verwachting is dat de afdeling snel gevuld zal zijn.
Dat laat Nathalie Mulderij, zorgmanager bij Interzorg, waar De Slingeborgh onder valt, weten.
Op de begane grond komen elf appartementen die speciaal voor Molukse ouderen zijn ingericht. Teams die kennis hebben van de Molukse cultuur en geschiedenis gaan de ouderen verzorgen. “Deze mensen hebben we speciaal voor de afdeling geworven. Het is een mix van Moluks en Nederlands personeel. Het is belangrijk dat ze de cultuur en de taal begrijpen, dus bieden we ze ook nog een cursus aan op dit gebied”, aldus Mulderij.
Koken
Ook de rest van de Molukse woongroep krijgt vorm: “De werkgroep wonen richt de afdeling in vanuit de cultuur. Ook koken en eten is binnen Molukse cultuur erg belangrijk. Er is nu al een kookgroep van aantal dames, die gaan sowieso drie keer per week koken voor de bewoners.”

Gemeenschap

Om bij de cultuur aan te sluiten gaat De Slingeborgh vooral uit van de hulp van de Molukse gemeenschap zelf. “Om aan te kunnen sluiten met de zorg heb je die expertise nodig. Wij bewegen als zorgaanbieder mee aan de zijlijn, we laten het gebeuren vanuit de gemeenschap zelf.”
Op 1 juni gaat de Molukse woongemeenschap in De Slingeborgh van start met een feestelijke opening.
Bron rtv Drenthe