2017 Toespraak Henk Brink

Assen, 7 april 2017

Jongens en meisjes, dames en heren:

Namens onze Fransen gasten en de Stichting Herdenking Franse Parachutisten dank ik de leerlingen van het Nassaucollege, onder leiding van decaan meneer Hut, voor het organiseren van de jaarlijkse herdenking bij dit Amherst monument. Niet alleen met deze herdenking maar ook met de adoptie van dit monument dragen jullie bij aan het blijven herdenken van de Franse parachutisten die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Mes enfants, mesdames et messieurs,

De la part de nos invités français et de la Fondation des Commémorations du Largage des Parachutistes Français je remercie les élèves du collège Nassau, sous direction du conseiller scolaire, monsieur Hut, pour l’organisation de cette commémoration annuelle au monument Amherst. Non seulement par la commémoration mais aussi par l’adoption de ce monument vous contribuez au souvenir des parachutistes français qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Vandaag zijn er nog een twee Amherst-veteranen aanwezig, de heren Marc Loi en Maurice le Noury, beide 95 jaar. Fantastisch dat u de lange reis heeft kunnen maken. 72 jaar geleden werd u in onze provincie Drenthe gedropt en vandaag maken we met het Franse gezelschap een rit langs een aantal Amherst-monumenten en we herdenken uw gesneuvelde kameraden.

Aujourd’hui deux vétérans sont encore présents, messieurs Marc Loi et Maurice le Noury, tous deux âgés de quatre-vingt-quinze ans. Fantastique que vous avez pu faire ce long voyage. Soixante-douze ans passés vous avez été parachutés dans notre province de Drenthe et aujourd’hui nous faisons un tour des monuments Amherst et nous commémorons vos camarades tombés aux combats.

Jongens en meisjes van het Nassaucollege, we hopen dat de fijne samenwerking met jullie nog lang zal voortduren, zodat de Fransen parachutisten niet vergeten zullen worden. Dank u wel.

Mes enfants du collège Nassau, nous espèrons que la bonne collaboration avec vous durera encore longtemps, pour que ces parachutistes français ne soient pas oubliés. Merci