2019 Schapen grazen voor het Provinciehuis

250 schapen met thuis basis het Witterveld grazen nu voor het  het Provinciehuis in Assen.

Herderin Caroline Visser met  honden zal komen de week  met de schapen nog voor het  Provinciehuis te vinden zijn.   Landschapsbeheer Het Witterveld  neemt  de begrazing bij het Provinciehuis voor het tweede jaar voor haar rekening.

In 2008 is men begonnen met het begrazen van dit terrein Zij werden overdag begeleid door een herder (Bouke Arends) en twee honden (bordercollies) van  Landschapsbeheer Kollingsveen