Herdenking Joods Monument 2012

 

Ontwerper Joods Monument onder indruk bijdrage scholieren aan herdenking omgekomen Joodse Assenaren
ASSEN – Leerlingen van de Groepen 7 en 8 van de obs De Driemaster hebben op de druilige dinsdagmorgen de hoofdrol vervuld bij de herdenking van het zeventig jaar geleden (2 oktober 1942) gepasseerde drama van de wegvoering van de joodse inwoners van Assen naar het doorgangskamp Westerbork.
Toen de scholieren vanuit Pittelo bij het monument waren gearriveerd, was daar al een flink aantal personen – de meesten voorzien van een paraplui omdat de regen was toegenomen – aanwezig, onder wie de ontwerper Sam Drukker. De oud-Assenaar toonde zich niet zo gelukkig met de ontsierende borden en reclame en zou dat graag anders zien. Aan de andere kant staat het monu-ment op deze plaats wel middenin de same nleving, reageerde hij.
Wethouder Jaap Kuin be-groette als loco-burgemees-ter de aanwezigen en richtte zich daarna speciaal tot de scholieren. Hij blikte terug op de vreselijke gebeurtenis in 1942 en benadrukte dat we ervoor moeten waken dat zoiets ooit weer gebeurt. Hij nodigde de leerlingen die daar voor aangewezen waren uit hun zelf gemaakte gedichten over de tijd, die nu herdacht wordt met eigen woorden voor te dragen. Zij deden dat rustig en bewogen, de een met wat meer moeite dan de ander, soms als duo en soms heel kort, maar altijd met waardigheid. Samen met een van de leerlingen legde de wethouder bloemen bij het monument en nam een moment van stilte in acht. Dit werd nagevolgd door de scholieren, die allen een roos bij zich hadden. Sam Drukker zei na afloop van de plechtig-heid verbaasd en gelukkig verrast te zijn over de bijdrage die de de leerlingen van De Driemaster aan deze bewogen herdenking leverden. Die leerlingen en hun begeleiders vertrokken even rustig als ze gekomen waren. De regen die gestaag op hen neerdaalde leek hen niet te deren. Ze hadden hun school en alle andere kinderen van het basisonderwijs in Assen op een voor-treffelijke manier vertegenwoordigd.

foto’s klik hier