Boshof sept 2008

Knieperties waren niet aan te slepen   Grote drukte op gezellige aan de Beilerstraat

 

ASSEN – Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van De Boshof kregen de Assenaren woensdag de gelegenheid op een Open Dag  nader kennis te maken met de instelling, die een alom bekende naam draagt. Locatie manager mevrouw  Aly Altena mocht om elf uur al vele bezoekers begroeten en tot ver in de middag bleef de belangstelling groot.
Er was nogal wat te doen op het gebied van de instelling. Naast de recreatiezaal was een partytent aan de recreatiezaal bijgezet waar-in vrijwilligers druk bezig waren bloemstukjes te maken en een ouderwetse klompenmaker met zijn vrouw,  beiden in klederdracht gestoken,  het vrijwel uitgestorven ambacht demonstreerden.  Buiten stonden drie oude tractoren met allerlei oud gereedschap waarover de eigenaren van alles vertelden en vragen beantwoordden.
In een zaal waren twee dames druk met bezig met het maken en verkopen van kaarten en er werd ook  keramiek aangeboden dat vervaardigd was door cliënten van de GGZ waar De Boshof onderdeel van is.
Ook ontbraken de oer-Drentse knieperties niet, die met al eerder voorgedraaide balletjes in grote hoeveelheden werden gebakken en zo snel werden verkocht, dat ze geen kans  kregen af te koelen.
Om half twee was er voor en door ouderen een demonstratie bewegen, waarbij zittend op  stoelen met bal en hoepel  op muziek verschillende oefeningen werden getoond.
Als extra attractie was er een optreden van de kinderdansgroep van ’t Aole Volk uit Emmen, die zich in Ot en Sien kleding presenteerden.
Voor de kinderen waren er op hen afgestemde activiteiten  Ook was er voor de beoekers gelegenheid een rondgang door het gebouw te maken en te zien hoe de bewoners daar gehuisvest zijn.
Er heerste de gehele dag een gezellige sfeer en toen alles  achter de rug was toonde manager Aly Altena zich bijzonder tevreden over de belangstelling, maar ook over de medewerking die van de vele vrijwilligers werd verkregen.

”Zonder al die hulp was het echt niet mogelijk geweest om een dag als deze zo soepel te laten verlopen.”Bijdrage Ineke Heijting