De levende grasmaaiers 2013

 van Ron Rogaar weer druk aan het werk in de Marsdijker Landjes
1
ASSEN – De schaapskudde van Ron Rogaar, die vorig jaar in Marsdijk op ‘De Landjes’ in werd ingezet voor de begrazing, keerde  zondag 14 april voor een nieuw seizoen van stadsbegrazing terug.
Dat zal ongetwijfeld met instemming  door de  Marsdijkers worden begroet, want was er in het begin wat weerstand tegen de komst van de grazers,
toen de schapen eenmaal aan het werk waren bleken ze al gauw een permanente bezienswaardigheid, die gemist werd toen de schapen naar het winteronderkomen moesten,
Om 10  uur kwam  de gescheperde kudde bij de fietsbrug over het Havenkanaal aan en kunnen het beekdalgebied weer in.  Volgende week oefent de kudde in het lopen over de fietsbrug, van de nachtweide waar ze dan vertoeft, naar De Landjes.
Tijdens het startmoment  op de zondag werd ook  de eerste picknicktafel in De Landjes onthuld. Deze heeft Pro Assen (school voor praktijkonderwijs) geschonken.
De  tafel is geplaatst in het natuurgebied, zodat bezoekers in alle rust van de omgeving kunnen genieten.  De schaapskudde bestaat uit zo’n 250 Drentse heideschapen.
Grote delen van het gebied zijn drassig. Maaien is daardoor lastig, maar de schapen kunnen zorgen voor begrazing. De schapen eten graag gras en kruiden. Doordat een deel van de planten wordt opgegeten, krijgen andere planten en kruiden meer ruimte. Zo ontstaan meer verschillende planten in het gebied.
Bovendien nemen schapen zaden mee via hun vacht en poten. Ook dat draagt eraan bij dat allerlei planten zich over het gebied kunnen verspreiden.
________________________________________________
Elke werkdag van 8.30 tot 16.30 uur zullen zij De Landjes begrazen onder leiding van een schaapsherder en twee bordercollies