Pier en Pol

ASSEN – In Kloosterveen werden zaterdag de namen onthuld van de bruggen aan het Stedewater. Het bijzon-dere van de naamgeving is dat de straatnaamcommissie de bewoners van de wijk de kans heeft gegeven namen in te dienen voor de twee voet-fietsbruggen die Kloosterbos verbindt met Kloosterstede. qqHet bewonersoverleg Kloosterveen heeft als intermediair tussen de
gemeente en de bewoners de organisatie hiervan op zich
genomen. Tijdens de ‘Super-zaterdag’ van september in de Kloosterveste konden bewoners hun ideeën kwijt.
De straatnaamcommissie heeft uit de inzendingen de namen  Pier en Pol gekozen, aangedragen door de dames Guusje Roossien en Karin  Nieboer.
De één verbindt de Stedelaan met de Bosanemoon en de ander doet dit tussen de Stedesingel en de Bosanemoon.
Er waren twee onthullingen, op elke brug een en bij beide gelegenheden was het de voorzitter van het Bewonersoverleg Rien Jongman die de verzamelde gasten (on der wie wijkbeheerder Lubbo Sap en de dames van de straatnamencommissie) en verdere  belangstellenden  een welkom toeriep. Wijkwethouder Maurice Hoogeveen legde vervolgens uit hoe straten (en ook bruggen) hun naam krijgen en van welk belang de naamgeving is voor de burger. Ook vertelde hij waarom er voor de namen Pier en Pol is gekozen en waarom deze twee namen zo goed bij deze bruggen passen (*zie onder).
Op de boog van de Pier brug was de naam bedekt door een doek, dat op aankondiging van voorzitter Jongman door mevrouw Roosien werd weggetrokken waardoor de naam werd onthuld. Hetzelfde ritueel volgde even later op de Polbrug,  waar mevrouw Nieboer aan het touwtje trok.Bijdrage Ineke Heijting

Foto boven:  Wijkwethouder Maurice Hoogeveen,  de dames  Guusje Roossien en Karin Nieboer  en voorzitter Rien Jongman.

*) Drents: ’t Is net Pier en Pol (=een paar apart) Deze uitdrukking past goed bij de bruggen, het is een paar en het zijn ook
geen standaard bruggen, ze zijn best apart en daardoor ook leuk. Het is een paar, maar ieder voor zich heeft een eigen rol en ze doen dit apart van elkaar.

ss

 

 

 

2 bruggen in Kloosterveen  foto klik hier