Herdenking Joods Monument 2010

Waardige herdenking bij Joods Monument van weg-voeren 550 joodse bewoners

ASSEN – Leerlingen van de basisschool De Driemaster vervulden dinsdagochtend samen met burgemeester Sicko Heldoorn de hoofdrol bij de jaarlijkse herdenking voor het Joods Monument bij het begin van de Oudestraat. Op 2 oktober 1942 stond daar een groep van 240 inwoners van joodse afkomst klaar, om vandaar naar Westerbork te vertrekken.
Daar werden ze door de Duitse bezetters gedwongen in het door-gangskamp ondergebracht, in af-wachting van hun transport naar een vernietigingskamp in Polen.  Zij werden daar met nog eens bijna300 andere joodse ingezetenen in de gaskamers om het leven gebracht. Van de 550 Asser joden keerden slechts 25 na de bevrijding terug.
Het Joods Monument  getuigt van het noodlot dat  de joodse bevolking in de jaren van de 2e Wereldoorlog moest onder-gaan en de jaarlijkse herdenking is er om dit tragische deel van onze geschiedenis in onze herinnering te verankeren.
Terwijl de voor de gelegenheid aangebrachte chanoekakaarsen brandden, stelden de leerlingen van De Driemaster begeleid door directeur en leerkrachten, zich gedisciplineerd op en hield burgemeester Heldoorn een bewogen toespraak, die op alle aanwezigen veel indruk maakte. “Dit mag nooit weer gebeuren!”, voelde iedereen met de burgemeester mee.
Drie leerlingen droegen hierna ieder een gedicht voor waarin het leed van toen tot uitdrukking werd gebracht.
Dana Gussenhoven had haar gedicht zelf gemaakt en daaruit bleek dat zij goed had begrepen waar de herdenking om draait. Om de vrijheid waarin wij nu leven, maar die door de joodse mensen met een verscheurd hart wordt beleefd.

Burgemeester Sicko Heldoorn legde een bloemstuk neer en spreidde het lint uit waarop te lezen stond dat leerl ingen het monument hadden geadopteerd.
Daarna traden de leerlingen een voor en naar voren en legden een rode roos voor het monu-ment. Zij werden daarin gevolgd door bij de waardige plechtig-heid aanwezige andere belangstellenden.

Meer foto’s klik hier