Waterwegen

Kanaal tussen Assen en Groningen, in 1861 in gebruik genomen.

Koning Willem III keurde in 1854 goed dat zijn naam aan het kanaal verbonden werd. De realisering werd ter hand genomen door de in 1856 opgerichte Noord-Willemskanaal Maatschappij, die een concessie daarvoor had verkregen. De voeding van het kanaal – de aanvoer van voldoende water voor de scheepvaart – maakte de bouw noodzakelijk van vier sluizen en twee stoomgemalen. Na beëindiging van de concessie is de kanaalmaatschappij geliquideerd en is de exploitatie van het kanaal op 7 februari 1958 overgegaan naar het Rijk. Deze heeft het kanaal in de periode 1965 – 1975 verruimd en bij Assen omgelegd, zodat het nu bevaarbaar is voor schepen met een laadvermogen van 300 ton.