Stadsdichter 3

Oud-Assenaar Mischa van Huijstee   volgt  Egbert Hovenkamp op  Assen krijgt Smildeger met vier jaar Assen ervaring als Stadsdichter.
ASSEN – De opvolger van Egbert Hovenkamp II komt uit Smilde. Als verzachtende om-standigheid mag gelden dat hij voordat hij zich daar vier jaar geleden vestigde, komende uit Amsterdam, vier jaar ervaring als burger van Assen opdeed.
Bezwaarlijk dat hij niet dagelijks de vibratie van de stad voelt? Mischa van Huijstee  denkt dat hij genoeg meekrijgt van de harteklop van Assen, want hij komt er graag.
“Een prettige stad met veel groen waar het goed wonen was. Ik denk dat ik kan uitvoeren waartoe ik nu geroepen ben”, reageerde hij nadat wethouder Cultuur Maurice Hoogeveen bekend had gemaakt wie van de vijf genomineerden door de ‘deskundige’ jury was uitverkoren voor een jaar als Stadsdichter te kunnen optreden.
De wethouder had eerst gewag gemaakt van het algemene oordeel van de twee keuzemannen (dr.Henk Nijkeuter en Erik Harteveld) en een keuzevrouw (docente Anja  Jansen) dat over de kwaliteit positief was.
Het trio plaatste  wel een kant-tekening plaatste bij het zuinig voorkomen van typisch plaatse-lijke ingrediënten. Ook was het opvallend, dat de mogelijkheid om ook van het Drents of het Moluks gebruik te maken niet was aangegrepen.
Geen wonder, want alleen de gewaardeerde plaatselijke poëet Geert Loman heeft een Drentse achtergrond. De andere vier (John van Beek, Jessica Bonema, Mischa van Huijstee en Lilian Hoogendoorn) komen allen van elders.
De kandidaten konden, aangekondigd door Emiel Klok, hun kwaliteiten demonstreren met een presentatie van tien minuten, waarin zij maximaal vier gedichten mochten brengen.
Over wie het moest worden bestond geen enkele twijfel. De drie juryleden waren unaniem in hun oordeel dat Mischa van Huijstee de benoeming toekwam. Gehoord de reacties uit een goed gevuld Theatercafé werd deze unanimiteit algemeen gedeeld.
Nadat alle poëten in de bloemetjes waren gestoken sprak wethouder Hoogeveen ook nog de scheidende dichter Egbert Hovenkamp  (foto links) waarderend toe. Hij heeft zich uitstekend gemanifesteerd en is in twee jaar ook nog geweldig gegroeid. Egbert heeft inmiddels zelfs landelijke bekendheid gekregen; hij treedt nu overal in het land op en is vaak in een veel beluisterd radioprogramma als dichter te horen.
Met het voordragen van twee gedichten op de wijze die hij zich heeft eigen gemaakt, bewees de Asser dichter zijn grote kwaliteiten als voordrachtkunstenaar. Het goed gestemde publiek beloonde hem met een krachtig applaus.