2005

Enorm veel publiek op de been voor de Sint op het Koopmansplein en in MARSepijnDIJK  Asser kinderen kunnen dagelijks in reuzenbrievenbus brieven aan  Sinterklaas stoppen
ASSEN – Er was ondanks de concurrentie van Sneek geweldig veel publiek op de been om Sinterklaas hartelijk welkom in de stad te heten.  Dat gebeurde na een lange mars door de stad die bij het Pentagebouw begon en na een stevige tussenstop op het Koopmansplein later in Marsdijk eindigde.’ Op het stadsplein werd hij begroet door burgemeester Dineke van As die hem niet alleen zeer vriendelijk toesprak, maar ook met een bijzonder cadeau verraste. Vanuit de hoogte daalde namelijk een grote pakket met daarop een reuzenmijter neer. Toen de zijklep-pen van het pakket opengingen kwam er een brievenbus te voorschijn.
“En waar is die dan wel voor, mevrouw de burgemeester”, vroeg de Goedheilig-man. “Wel, Sinterklaas”, antwoordde de burgemeester, “er zijn heel veel kinderen die u een bri ef schrijven of een tekening voor u maken maar uw adres in Spanje niet goed weten.
Daarom menen wij dat het goed is deze mijterbus op een plekje midden in de stad te zetten, want dan kan ieder kind zijn tekening of brief er in doen. Voor u weer naar Spanje gaat krijgt u alles op tijd bezorgd en kunt u alle brieven lezen en de tekeningen bekijken”. De Sint vond dat een heel goed idee en hij bedank-te de burgemeester voor dit mooie gebaar.
Voordat de Sint en zijn vele Pieten op het Koopmansplein arriveerden hadden de wachtende kinderen al volop gezongen en hadden Notenpieten lekkere muziek gemaakt. Zij waren wat verlaat door de enorme drukte waar zij zich op hun tocht naar het plein doorheen hadden moeten worstelen.
Soms was er geen doorkomen aan maar aan het eind van de Kruisstraat stapte Sinterklaas van zijn paard en liep omringd door zijn herautenpieten het plein over waar hij na veel gedrang het podium bereikte.Tussen het publiek kwam hij he-le  leuke kleine sinterklazen en zwarte pieten tegen, en kinneren met  zulke klei-ne handjes dat er maar drie pepernoten in konden. Het feestelijk gebeuren op het plein, dat al wat achter o p het schema was begonnen, liep door al die drukte ook nog wat uit, zodat er in vliegende haast naar Marsepeindijk moest worden vertrokken. Sint had namelijk gehoord dat er rond de Kleuvenstee ook nog veel kin-deren op zijn komst stonden te wachten. En dat was inderdaad het geval. Het was daar zo druk dat er haast niemand meer bij kon. En ook hier waren er veel kleine zwarte pietjes en sinterklaasjes te zien. Toen alles achter de rug was verliet  een zeer moede maar na ar eigen zeggen ook zeer tevreden Goed-heiligman de stad om ook elders aan aangegane verplichtingen te voldoen.
Bij zijn vertrek liet hij met nadruk  weten dat de organisatoren van zijn intocht net als in voor-gaande jaren ook nu weer voortreffelijk werk hadden verricht. Hij zag  daarom al weer uit naar volgend jaar, deelde hij tot slot nog mee.
Bericht en foto’s: Ineke Heijting