Herdenking Joods Monument 2011

Burgemeester Heldoorn tot de jeugd:    “Laat je horen als je  racistische   tendensen bespeurt” Wegvoeren van 550 joodse Assenaren in oktober ’42 bij joods monument herdacht.

11
ASSEN – Bij het joods monument op het kruispunt van de Rolderstraat, Groninger-straat en Oudestraat werd vanochtend (dinsdag) naar jarenlange traditie het weg-voeren in oktober ’42 herdacht van 550  joodse stadgenoten naar het Kamp Wester-bork. Vandaar werden zij in de maanden die volgden doorgestuurd naar de nazi vernietigingskampen Auswitch en Sobibor. Slechts 25 van hen keerden na de bevrijding in 1945 terug.
Burgemeester Sicko Heldoorn herinnerde hieraan in een toe-spraak, die speciaal  gericht was op de aanwezige leerlingen van Groep 7/ 8 van de obs De Driemaster. Deze school heeft namelijk het op de kop van de Oudestraat geplaatste monu-ment geadopteerd. Assen had voor de oorlog een bloeiende joodse gemeenschap van vele leden in deze omgeving. Ook de Oranjestraat was een buurt die tot in 1942  voor een groot deel bestond uit stadgenoten van joodse afkomst.
Tot ze massaal werden getransporteerd naar Westerbork en daarna onder verschrikkelijke omstandigheden in de gaskamers om het leven kwamen.
“Nog altijd is het niet voor te stellen welk leed hen is aangedaan”, zei de burgemeester. “Het is goed om een monument in Assen te hebben dat ons elke dag weer herinnert aan iets dat nooit meer mag gebeuren. Dit monument is gemaakt door de joodse kunstenaar Sam Drukker die zichzelf hier heeft  afgebeeld als een hurkende man zonder gebedskleed. En op de grond zien  jullie de Davidster”.
De tekst op het monument luidt:

Hier rondom ons, lag de buurt
waar in 1940 550 joden leefden.
Na de oorlog keerden niet meer
dan 25 van deze Assenaren terug.
Moge de herinnering
aan hen die gingen
ons waarschuwen, nu en straks

En dan gaat het natuurlijk om de laatste zin. Nooit mag het meer voorkomen dat mensen vervolgd worden vanwege ras, huids-kleur, of overtuiging. En daar kunnen we zelf veel aan doen door waakzaam te zijn als we merken dat het de verkeerde kant op gaat.
Niet zwijgen als we dingen zien die niet door de beugel kunnen, maar je laten horen als je racistische tendensen bespeurt”.
De burgemeester benadrukte dat  alleen als wij allen onze ogen openhouden en niet passief aan de kant blijven staan we kunnen voorkomen dat de verschrikkelijke gebeurtenissen uit de jaren 40-45 zich  zullen herhalen. Want dit mag nooit weer gebeuren”.
Na de rede van de burgemeester lazen de leerlingen Brian van de Wal, Sarena Kempinga, Susanne Betting, Emina Ibrahimovic en Arijana Tahirovic hun gedichten voor.
Als slot van de plechtigheid vond de kranslegging plaats door de burgemeester, belang-stellenden, begeleiding en  leer-lingen van de school, waarbij een eerbiedige stilte in acht werd genomen.

Meer foto’s klik hier

1234