Havenkade naar de Vaart

Blauwe As

Water brengt levendigheid in de stad. Met het doortrekken van het Kanaal vanaf de Havenkade naar de Vaart willen we de recreatie stimuleren. Hiermee wordt het centrum van Assen een aantrekkelijke bestemming in de vaarroute Meppel – Assen – Groningen. Tegelijkertijd pakken we de omgeving aan. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Dit doen we allereerst voor de omwonenden. Ook voor fietsers is het straks een mooie en goede route. Door het opknappen van het Kanaal ontstaan locaties voor woningbouw. Het Kanaal krijgt overal zijn oorspronkelijke breedte van 15 meter terug. Er komen zes nieuwe, beweegbare bruggen.

 

Vastleggen in volledig scherm 2-1-2016 113748
Zes beweegbare fiets- en autobruggen:

• Willem III (1)
• Weiersbrug en Groningerbrug (2 en 5)
• Venebrug (3)
• Molenbrug (4)
• Blauwe Klap: dubbele autobrug met meerdere beweegbare dekken in de Industrieweg (6)

 

 

Verder leggen we twee sluizen aan om het peilverschil van 4,80 meter tussen de Vaart en het Havenkanaal op te vangen. Daarnaast wordt de openbare ruimte rondom Het Kanaal opnieuw ingericht.