Boomfeestdag

Scholieren planten na speurtocht

tweehonderd bomen op lege plek in Asserbos
ASSEN –  Er klonk op de vroege woensdagmorgen opgewekt ge-zang boven het Asserbos. Het kwam uit tweehonderd kelen van Asser basisscholieren, die  mochten deelnemen aan de jaarlijkse Boomfeestdag. De leerlingen waren verzameld in het openluchttheater Tivoli, waar de opening zou plaatsvinden.
Daarin zouden burgemeester Sicko Heldoorn en gedeputeerde Reind Munniksma samen een spel opvoeren, maar dat kon niet doorgaan omdat de gedeputeerde te elfder ure verhinderd was.
Voor de burgemeester geen enkele belemmering om zijn bijdrage aan het openingsderemoniëel te leveren. Die bestond uit het, samen met Ton Woestenburg, strategisch manager Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie, vertellen van het verhaal over de overdracht van het Asserbos aan de gemeente, die er sindsdien de zorg over heeft.

Daarna kreeg de burgemeester een exemplaar van de later te planten mammoetboom (een Sequioadendron giganteum)  ter nagedachtenis aan Wolter Hendrik Hofstede.
De leerlingen konden daarna via een educatieve route door het volgen van aanwijzingen op de langs de paden staande bomen belanden bij een open plek waar nog niet zo lang geleden grote bomen stonden die waren omgezaagd. Daar werd door elke leerlingen een boom gepoot, variërend van  eik, beuk en linde tot es, alle dus inheemse bomen.
De route vervolgend kwamen zij bij  een kraam van de Asser Historische Vereniging, waar hen wat verteld werd over wat voor gebouwen er in Assen te vinden zijn. Even verder stond een  kraam met de Leskist Bomen die kennis verschaft over het herkennen van bomen ook als er geen bladeren aan zitten.

Een derde  kraam was van de Vrienden van het Asserbos  en daar konden ze naar waterdiertjes kijken en ze proberen te vangen.
Het IVN liet de leerlingen de kleuren van het bos bijeen zoeken. Dat gaf een leuk  beeld van de verschillende reacties van de leerlingen.
Tot slot van de wandeling konden zij ook nog een demonstratie boomzagen meemaken en zien welke materialen er voor nodig zijn om dit zo veilig mogelijk te doen.
Teruggekeerd bij de Nieuwe Vijver kregen ze een vragenlijst waar ze klasgewijs mochten proberen een aantal vragen te beantwoorden. De leerlingen van de Emmaschool en een klas van de Regenboogschool deden dat het best en verdienden daarmee een cadeautje. En voor allen was er een draagtas met wat aardige spulletjes.
plantenBij het monument dat ter nagedachtenis van Hendrik Wolter Hofstede,  de  grondlegger van het huidige bos, bij de vijver staat, wachtte er nog een taak, namelijk het graven van een diepe kuil waarin een flinke boom van het soort wat aan de burgemeester was aangeboden, de mammoetboom, kon worden geplant.
Van elke groep leerlingen was er een die de schep ter hand mocht nemen en  samen schepten de kuil weer vol met grond, zodat de boom een stevige standplaats kreeg.
Tot slot maakten burgemeester Sicko Heldoorn, wethouder Alex Langius, en provincie afgevaardigde, Ton  Woestenburg, Joke Hofsteege en Johan Wessels van de gemeente een wandeling langs de route die de scholieren hadden gevolgd.
Het ging er allemaal gemoedelijk aan toe en toen het eindsignaal daar was, bleek iedereen, onder wie ook de vrijwilligers van de organisatie, goed tevreden was over het beleven van de Boomfeestdag 2009.

Bijdrage Ineke Heijting