Heideschapen

Hondenbezitters kregen kluifjes, aanvoerders van protestgroepje afwezig Assen heeft er een bezienswaardigheid bij.

ASSEN – Ondanks de regen en het wegblijven van de zon was het een feestelijke gebeurtenis, de aankomst van de veelbesproken kudde heideschapen op De Landjes in Marsdijk. Wijkwethouder Albert Smit liet in zijn begroetingstoespraak horen uitermate tevreden te zijn met de komst van de Asser kudde omdat die zeker gaat bijdragen aan de toeristische aantrekkelijkheid van Assen.

Even over tienen kwamen  de   ruim 150 schapen na een kwartier lopen vanaf hun overnachtingskwartier naast het veld van LEO fietsbrug over het kanaal op, waar zij de weg naar hun eerste graasgebied versperd zagen door een over de weg gespannen plastic doek. Eerst nadat wethouder Smit  en  zijn college van Milieu Alex Langius samen de stalen draad waar het aan bevestigd was hadden open geknipt kon herderin Liesbeth Hupkes haar kudde laten opstomen naar de dicht begraasde gronden, waar op de in dikke wollen pakken gestoken schapen zich naar hartenlust konden uitleven.

Voor de eigenaren van de schapen Ron Rogaar en zijn partner Carolien was het een gebeuren waar zij lang naar hebben toegeleefd.  De weerstand die van een aantal mensen uit de buurt hondeneigenaren   tegen de komst van de schapen werd ondervonden, heeft hen bevreemd  omdat zij de aangevoerde bezwaren niet opportuun achtten. “Niemand  heeft last van de dieren, want er is ruimte genoeg”, vertelde Ron Rogaar.  “Ik denk dat nu ze gezien hebben wat de komst van de kudde betekent, zullen alle bezwaarden wel bekeerd zijn, want zo’n kudde van een paar honderd schapen vind je in dit uitgestrekte gebied nauwelijks terug.
Het beeld dat het hele Landjes gebied bezet zou worden en dat er voor wandelaars met hun honden geen plaats meer zou zijn, is ongetwijfeld verdwenen”.
Dat de Rogaars de opstandelingen geen kwaad hart toedragen, bleek uit het gebaar dat zij tegenover hondenbezitters maakten. Voor zover aanwezig kregen zij allen een keurig van een lintje voorzien zakje hondenkluifjes. De bijeenkomst bij de fietsbrug was bijzonder geanimeerd. Het enige negatieve aspect was het weer. Het zag er  ’s ochtends niet alleen dreigend uit, stevige plensbuien nodigden evenmin uit tot een tocht naar De Landjes.

Het slechte weer was voor Ron Rogaar geen reden om de start van de  begrazing uit te stellen. “Schapen zijn dergelijke omstandigheden wel gewend. Zij laten zich door weer en wind niet tegenhouden en waarom wij dus wel?” Dat de omstandigheden velen hebben weerhouden de triomfantelijke intocht aan zich voorbij te laten gaan vond hij geen ramp.
“De schapen zijn er en ze blijven hier geruime tijd. Er is zoveel gras dat de huidige kudde dat vermoedelijk niet aan kan.  Maar geen nood, een uitbreiding tot 250 schapen is geen probleem, als dat nodig mocht zijn”.  Ron Rogaar en partner Carolien keken zeer tevreden terug op deze voor hen zeer speciale dag. 

Er kleefde helaas toch nog  een smetje aan. De vooroplopende protesteerders bleken de grote afwezigen bij het publieksvriendelijke evenement.  “Maar we zullen ervoor zorgen dat ook zij nog een zak vol hondenkluifjes krijgen. Wij zijn beslist niet boos op ze. Sterker nog: we willen graag goede buren worden”.

Tekst Jan Hof Asserjournaal 

Foto’s Ineke Heijting