Herdenking Joods Monument 2015

Herdenking bij Joods Monument. ‘Nooit meer terug naar 1940-1945’

jm20ASSEN – Hij kon er natuurlijk niet omheen. De Asser wethouder en donderdag in de rol van locoburgemeester Ruud Wiersema stond tijdens zijn toespraak bij het Joods Monument in de Oudestraat stil bij de ontwikkelingen die thans spelen. De Joden in de Tweede Wereldoorlog tegenover de vluchtelingen nu. 2015 © AC.nl  Bron  Asser Courant2015

Verdraagzaamheid. Elkaar helpen, niet haten. Het doet Wiersema, zo sprak hij donderdagochtend tijdens de jaarlijkse herdenking bij het monument, pijn als hij ziet hoe mensen kunnen reageren als vluchtelingen in Europa een goed heenkomen zoeken. Mede gevoed door ‘die blonde meneer’ in Den Haag. “Maar we moeten ons één ding goed realiseren: we mogen nooit meer terug naar de tijd 1940-1945.”

 

Het Joods Monument, door kunstenaar Sam Drukker gemaakt ter nagedachtenis van de Joodse Assenaren die door de Duitse bezetter op 2 oktober 1942 werden weggevoerd, werd jaren geleden geadopteerd door obs Driemaster in Assen. Leerlingen leggen sindsdien elk jaar bloemen bij het gedenkteken en houden kleine toespraken. Zo ook donderdagmorgen, onder het toeziend oog van onder meer een delegatie van de Asser gemeenteraad, Defensie en de Armeense gemeenschap in Assen.