Koopmansplein 2012 overdracht Commando

 

ASSEN – Assen – Luitenant-kolonel Ad Wagemakers neemt op dinsdag 29 mei afscheid van 13 infanteriebataljon te Assen. Hij draagt op het Koopmansplein in het centrum van Assen het commando van zijn eenheid over aan Luitenant-kolonel Jon van Dam.

De locatie midden in het centrum van Assen is heel bewust gekozen. Het is een teken van waardering voor de steun die de rode baretten de afgelopen jaren hebben ontvangen vanuit de Drentse bevolking. Toen begin 2011 plannen bekend werden dat de kazerne mogelijk zou gaan sluiten, is door de bevolking spontaan actie gevoerd voor het openhouden van de kazerne. Later dat jaar was het TT-circuit in Assen het middelpunt van de grote oefening Falcon Autumn.
Deze oefening die grotendeels tussen de bevolking van Noord Nederland plaatsvond, is mede door de medewerking van de autoriteiten en bevolking van Drenthe zeer succesvol verlopen. Na afloop van de ceremonie verplaatsen de militairen en voertuigen zich in een defilé terug naar de Johan Willem Frisokazerne. Het bataljon werd opgericht op 1 januari 1994, met als naam Regiment Johan Willem Friso. Sinds de oprichting van het bataljon in 1994 maakt het deel uit van de luchtmobiele brigade. In oktober 2003 heeft het bataljon met de gehele luchtmobiele brigade deelgenomen aan de Operationele gereedheids oefening in Polen.
Deze oefening was het “eindexamen” na jaren van training en voorbereiding met als doel de Air Assaultstatus te verkrijgen. Het bataljon is hiervoor met vlag en wimpel geslaagd. Sinds die tijd mag het bataljon de toevoeging AASLT(air assault) in zijn naam voeren. Het bataljon zet niet alleen de traditie van de Stoottroepen voort, maar ook die van de Binnenlandse Strijdkrachten en maakt dit zichtbaar door het voeren van de vlag van de Binnenlandse Strijdkrachten. Eenheden en militairen van het bataljon zijn de afgelopen decennia ingezet voor vrede en veiligheid in Bosnië, Kabul, Irak en Uruzgan.

ASSEN – Luitenant-kolonel Ad Wagemakers heeft dinsdag op het Koopmansplein het commando over het 13e Infanteriebataljon overgedragen aan Luitenant-kolonel Jon van Dam.  Er was bijzonder veel publiek getuige van deze militaire operatie in het centrum, waar door de scheidende comman dant bewust voor was gekozen. Dit als een teken van waardering voor de steun die de rode baretten vanuit de Drentse bevolking  jaren hebben ontvangen. Die was vooral merk-baar ten tijde van de dreiging dat de kazerne door Defensie zou worden gesloten. Na afloop van de ceremonie volgde een defilé waarna  de terugtocht naar de Johan Willem Frisokazerne werd aanvaard.

Het 13 Infanteriebataljon werd op 1 januari 1994 op-gericht onder de naam Regiment Johan  Willem

Friso. Sindsdien maakt het deel uit van de Luchtmobiele brigade.