Sluis 1

Weer Mijlpaal Blauwe As. Sluis in Kanaal kreeg dikke bodem van beton aangebracht

ASSEN – Het werk aan de Blauwe As heeft er weer een stukje mijlpaal bij gekregen.  De sluis in aanbouw (op de plaats waar de oude sluis bij de Sluisstraat dienst deed) is van een tachtig centimeter dikke betonlaag voorzien.  Een heel karwei, want het was niet mogelijk om dat op een droge bodem te doen. Er moest water blijven staan, omdat anders de druk van het grondwater het gestorte beton  weer omhoog zou stuwen.  Een duiker was permanent in de weer om de storting van de enorme hoeveelheid beton in goede banen te leiden.  Sensoren en een zoge-naamde rijpheidcomputer geven aan  wanneer het beton  voldoende is uitgehard.