Stadsdichter

5ASSEN – De belangstelling was donderdagavond groot voor de bijeenkomst waarop afscheid werd genomen van Assens derde en van een zeer verdienstelijk en gewaardeerd project. Na een inleidend woord van  gastvrouw Hanneke Veen, directeur van de Bibliotheek, was het de Stads dichter die het programma opende.  Hij deed dat met het gedicht ‘Woordenwisselingen’, dat hij enige tijd terug bij de opening van de MFA Pittelo
voordroeg, terwijl de tek st op een witte wand werd geprojecteerd. Leerlingen van de obs De Driemaster en cbs Lichtbaak zongen een speciaal voor hem ge-schreven lied. Wethouder Maurice Hoogeveen getuigde van de bewondering die Mischa toekwam voor het enthousiasme en de humor waarmee hij zijn gedichten extra glans heeft gegeven. Met zijn vertrek wordt echter ook afscheid genomen van het project Stadsdichter.
“Niet omdat het geen succes was want dat was het wel,  maar om te voorkomen dat het allemaal ‘zo gewoon en vanzelfsprekend’ gaat worden is dit besloten”, verkla arde de wethouder.

Hij bood, na woorden van lof daarover te hebben gesproken, de vertrekkende Stadsdichter het eerste exemplaar aan van het boek ‘In de tijd bevroren’  waarin werk van de drie stadsdichters is gebundeld. Ook zijn voorganger Egbert Hovenkamp II ontving een exemplaar. De wegens persoonlijke omstandigheden afwezigen Erik Harteveld en Harry Cock krijgen de boeken thuisgestuurd. De illustraties er in komen van de hand van grafisch kunstenaar Hein Overbeek.  Stadsmuzikant Laura Eshuis en de vertrekkende Stadsdichter brachten daarna nog eens een door hen samen op de nieuwjaarsreceptie gezongen ode aan Assen ten gehore en dat leverde ook n u weer een stevig applaus op.  Het was Gedichtendag en daarom waren er poëten aanwezig van wie verschei-denen van de gelegenheid gebruik maakten om iets uit hun gedichtenschat te declameren en de (voorlopig ?) laatste Stadsdichter van Assen te laten weten dat zij hem zeer waardeerden. Talent ge-noeg in stad en regio en uit de napraat mocht de concl-sie worden getrokken dat kunstminnend  Assen het ten zeerste betreurt dat het Stadsdichterschap is opgeheven. En dat in een tijd waarin het project zich een duidelijke plaats in de Asser wereld van kunst en cultuur heeft verworven.

foto’s  klik hier