StadsbegrazingAssen 2013

 

ASSEN –Van de strijd tussen de schapen en een aantal bewoners van Marsdijk, zoals die nu al weer twee jaar geleden heeft bestaan, is geen spaan meer over. Het tegendeel is eerder waar. Dat was zondag op ‘De Landjes’ duidelijk te merken want daar kon iedereen gratis getuige zijn van demonstraties schapen en zelfs eenden drijven door Ron Rogaar.
Het was een prachtig gezicht hoe de bordercollies van groot-herder Rogaar en zijn partner Carolien opgewekt m aar gevat op de bevelen reageerden. Het was daar in het Beekdalgebied mede dankzij de grote belangstelling en het mooie weer een gezellige boel. Behalve de drijverij was er nog veel meer te zien en te doen. Uiteraard werd door Ron Rogaar getoond hoe schapen worden geschoren. Vele kinderen mochten zelf ervaren hoe moeilijk dat werk is.
Ook werd getoond hoe van die dikke plukken wol met een spinnewiel bruikbaar wollen garen wordt gemaakt, waarvan mooie breiwerkjes kunnen worden gemaakt.
De heer Johan Wessels van de afdeling Milieu-eductatie van de gemeente  zorgde voor het begeleidend commentaar zodat de kinderen nu weten dat wol niet uit de fabriek komt.
Voor de kinderen waren naast dit educatiedeel ook spelletjes waar zij aan mee mochten doen, zoals koekhappen en eierlopen.
Het landschap werd gestof-feerd door verscheidene kramen waarop tal van streekproducten ter verkoop werden aangeboden.
Die waren afkomstig van imkers, de ‘groene slager’, de zuivelhoeve en De Heksenketel. Het evenement toonde duidelijk aan wat een aantrekkelijk toeristisch gebied dit deel van Marsdijk vormt.
De vele fietsers die passeerden werden toevallig geconfronteerd met een zeer aantrekkelijk gebeuren dat het toeristisch potentieel van onze omgeving nog eens extra onderstreepte.

Bijdrage Ineke Heijting