Herdenking Joods Monument 2006

naamloosHerdenkingsplechtigheid Joods monument ‘Als je goed luistert naar andere mensen, dan ga je anders denken”

ASSEN – Vanwege de Joodse feestdag Jom Kippoer, was de herdenking bij het Joods monument in de Oudestraat verschoven van 2 oktober naar 13 oktober. De leerlingen van groep acht van de obs De Driemaster, maakten er, samen met burgemeester Dineke van As, een indrukwekkende plechtigheid van. De burgemeester stelde in haar toespraak de vraag of je zestig jaar na de Tweede Wereldoorlog er niet een streep eronder zou  moeten zetten. Veel mensen zoals de scholieren van De Driemaster, denken daar gelukkig anders over.
”Oorlog en discriminatie zijn nog altijd aanwezig, dat zien we dagelijks op de TV. Bij de oprichting van de Verenigde Naties had iedereen de hoop dat er een einde aan volkeren-moord zou komen. Dat bleek niet zo te zijn”, aldus de burgemeester, die  probeerde zich voor te stellen hoe het is als zomaar ineens allerlei mensen uit je omgeving, uit je familie, uit de klas, worden weggevoerd zonder te weten waarheen. Zomaar ineens lege plekken in de klas. “Vierenzestig jaar geleden gebeurde dat met de Joodse mensen hier uit de stad, uit deze straat”.
Benno ter Berg schreef als 18-jarige Joodse jongen toen in zijn dagboek hoe zijn vader via de Gedempte Singel werd afgevoerd. Hij zag zijn vader zwaaien tot dat hij op de Noo rdersingel de hoek om ging en uit het zicht verdween. “We weten nu wat er gebeurde. Zes miljoen joodse mensen zijn omge-bracht. Het regelmatig herdenken moet ons weerhouden van dis-criminatie, pesten en geweld”, zo eindige mevrouw Van As haar toespraak tot de scholieren en tal van omstanders.


Kinderen lazen daarna zelfgemaakte gedichten voor.  ‘Luister nou eens naar de mensen, dan zul je anders denken…’, zo klonk het uit de mond van één van hen. Na burgemeester Van As legden de leerlingen rozen neer. Dick Oelen (directeur van de Driemaster), Esther Grotenhuis (medezeggenschapsraad), Trea de Jong (ouderraad) en Jenny de Jong-Posthumus (lerares) legden eveneens bloemen. Namens de Asser Joodse gemeenschap was de heer Mulder aanwezig. Onder de leerlingen bevonden zich enkele moslim-jongens en -meisjes. Volgens directeur Dick Oelen deden deze jongens en meisjes heel bewust en gemotiveerd aan de herdenking mee. Zij legden in hun gedichten meer de nadruk op begrip voor elkaar en geen geweld.
Op straat ging tijdens de plechtigheid , het dagelijks leven gewoon door. Een fietsende stoet scholieren stapte uit respect af en liep zachtjes naast de fiets verder. Deze keer waren zij het voorbeeld voor vele  volwassenen.
Tekst: Marijke van den Broek
Foto’s: Ineke Heijting