2012 sint markt

Slecht begonnen, maar door opklaren weer Goede Sinterklaasmarkt met Zwarte Pieten en Drakendansers

ASSEN – Het waaide en re-gende geducht en er was zaterdagmorgen nog niet veel publiek op de markt, maar daar liet Sinterklaas zich niet door beïnvloeden. Voor hem stond een bezoek aan de Asser warenmarkt op het programma waar zijn Pietenkorps, ondergebracht in de Mercurius Marching/Showband als in voorgaande jaren vrolijke noten zou rondstrooien.
Dat begon rond elf uur en aangetrokken door de muziek  meldden de eerst zo schaarse marktbezoekers zich op De Brink en de Brinkstraat waar de Sinterklaasliedjes opgewekt klonken.
Dat moest eerst nog met minder goed weer gebeuren, maar tegen twee uur begon het weer op te klaren en zag het er op de markt een stuk vriendelijker uit.
Dat was goed geregeld, want aanhakend bij de China expo-sitie in het Drents Museum en e China Town actie verscheen plotseling een groep Draken-dansers die begeleid door de  Zwartepieten Band een span-nende demonstratie gaf.
Het werd daardoor een heel gedoe op de inmiddels volgestroomde markt, waar het voetgangersverkeer soms haperde vanwege de drukte.
Met de bezoekers genoten de Sint en zijn Hoofdpiet van het optreden van de dansers, dat de Sint een beetje jaloers deed opmerken: “Wat zijn die lenig!”
“Talloze kleine kinderen gaven Sinterklaas een hand en wat de fotograaf opviel was d at vele volwassenen het ook durfden…
Toen de markttijd afgelopen was konden de mensen van de markpromotiecommissie terugkijken op een gezellige markdag ook al was die vanwege het weer zo slecht begonnen.

Bijdrage Ineke Heijting

meer foto’s van sint op Asser warenmarkt 2012