2008 De waterbeelden

Leerlingen van Het Krijt onthulden op de fiets de drie nieuwe waterbeelden van Kloosterveen

ASSEN –  Een lange rij in kleurige kledij gestoken leerlingen van de cbs Het Krijt ging vrijdagmiddag al fietsend op weg naar de drie ’waterbeelden’ van Kloosterveen  die nog onthuld moesten worden.

In 2005 werd het beeld ‘Schaap in boom’ van Hans Vos in het water geplaatst en later officeel onthuld, als voorganger van een serie van vier beelden, die het speciale karakter van de nieuwe woonwijk Kloosterveen moeten karakteriseren.

Het eerst werd de ‘Venus van Kloosterveen’ aangedaan, een bronzen beeld van een fiere vrouw, staand op een cilindervormige sokkel. Als inspiratiebron voor dit  beeld golden voor Natasja Bennink de straatnamen in de wijk, vernoemd naar vrouwen die geschiedenis hebben geschreven. De ‘Venus  van Kloosterveen’ is een ode aan de vrouw van nu en in de toekomst, met een vleugje ‘girlpower’ met het gezicht gericht op Kloosterveste, het hart van de wijk. Kunstenares Natasja stond op een zeepkist om de kinderen over haar beeld te vertellen en daarna zongen de kinderen, zittend langs de kant van het water, eendrachtig het lied

De Kunst  De Kunst
Het is weer de kunst
Ja iedereen is blij en lacht
Wie had dit ooit verwacht?
De Kunst De Kunst
Het is weer de kunst
Voor iedereen van groot tot klein:
je moet hier zijn!

 

En dat zouden ze bij de te volgen beelden nog eens doen.
Zoals bij De Duiventil van Alphons ter Avest wiens indruk van Kloosterveen, zoals hij vertelde,  werd bepaald door de grote verscheidenheid in architectuur, die de wijk een heel open karakter geeft. Een duiventil heeft vanuit verschillende gezichtspunten telkens een ander uiterlijk en  zijn beeld kan worden gezien als een kleine tempel of een klooster waarin duiven als engeltjes of kloosterlingen verblijven die dag en nacht te observeren zijn. Het beeld staat in het Asserwijkje op een prachtig punt en de kinderen stelden leuke  vragen over de bedoeling van De Duiventil.

 

 

 

 

 

 

 

Bij het ‘Beeld voor alle waterstanden’ van Mirjam Veldhuis zijn twee factoren van belang: de reflectie van het water en het fluctuerende waterpeil. ‘Het is een horizontaal georiënteerd beeld dat geassocieerd kan worden met drijvende bladeren van waterplanten.
Omdat het waterpeil niet altijd het-zelfde is, zal het soms gedeeltelijk onder water verdwijnen. Het is uit-gevoerd in brons en groen gepati-neerd, zodat er een optimaal kleur-contrast ontstaat met het donkere water.’ Kunstenares Mirjam was verhinderd naar Kloosterveen te komen, maar Alphons ter Avest nam het op zich er het een en ander over te vertellen. Na deze explicatie stapten de leerlingen weer op de fiets voor de laatste etappe, die leidde naar het Informatiecentrum Kloosterveste, waar voor allen een gemeentelijke traktatie klaar stond.

Het was een smakelijk slot van een originele onthulling van de drie heel verschillende waterbeelden in de wijk die met het ‘eerste schaap’ van 2005 voor elke Assenaar en toerist zeer de moeite waard zijn om er ook een fietstochtje aan te wagen om ze te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

Bijdrage: Ineke Heijting

’De Toetertoren van Peelo

 

De maker van het beeld Duiventil  Alphons ter Avest vertelde de leerlingen ook nog wat over ‘De Toetertoren van Peelo’ een beeld dat bij de sluis Peelo staat en
volgende week wordt onthuld.
Verscheidene kinderen hadden dat beeld daar al zien staan en vroegen zich af wat het eigenlijk was.

“Uit dat beeld komt als er een schip de sluis binnenvaart muziek”, verklapte hij.