Franse parachutisten april 2024.

Stichting Herdenking Franse Parachutisten 1945

 

In april is het 79 jaar geleden dat 702 Franse parachutisten als voorhoede van de
Canadese en Poolse bevrijders van Noord-Nederland in Drenthe in de operatie
AMHERST zijn geland. 47 groepjes van ongeveer 15 personen hebben gedurende vijf
dagen met wisselend succes hun werk gedaan.

Drieëndertig van deze Franse parachutisten zijn in deze dagen gesneuveld.
De nagedachtenis aan deze groep Fransen wordt in ere gehouden door de Stichting
Herdenking Franse Parachutisten 1945 die elk jaar de nabestaanden van de Fransen
faciliteert bij de herdenkingen in Drenthe.
Ik nodig u dan ook, net als voorgaande jaren, van harte uit om op donderdag 11 april
de plechtigheid ter herdenking van de drieëndertig gesneuvelde parachutisten, die
voor onze vrijheid sneuvelden in de periode van 8 tot en met 12 april 1945, bij te
wonen.
Op 11 april om 09.50 uur worden de deelnemers ontvangen bij het monument
tegenover de kazerne in Assen. Graag voor dat tijdstip bloemen of kransen aanleveren
op deze locatie. Om 10.00 uur neemt de ceremoniemeester het woord en start de
korte herdenking.

Het geplande programma ziet er als volgt uit:

• Toespraak Burgemeester van Assen (hoe belangrijk was de inzet)
• Toespraak FR vertegenwoordiger (stil staan bij hen die niet meer thuiskwamen)
• Doden appel (voorlezen van de 33 namen door scholieren)
• Last post – 1 minuut stilte – Reveille
• Kransen leggen
• Volksliederen met militaire eer (Marseillaise/Wilhelmus)
• Defilé en losse bloemen leggen
• Afsluiting
Voor militairen in actieve dienst is het tenue DT-2

Met vriendelijke groet,
Harold de Jong

bericht hier over