2004 speculaas

Jaarlijks Speculaasconcert groot succes 

Wethouders duo massaal aan de zang tijdens het negende muzikale Speculaas spektakel in Marsdijk 

ASSEN De wethouders Berends en Wiersema moesten er maandag genadeloos aan geloven voor Sinterklaas wat liedjes te zingen. Zij deden dat als de officiële gemeentelijke vertegenwoordigers bij het traditionele Speculaasconcert dat voor de negende keer werd gehouden. Zij kweten zich uitstekend van hun taak. Van de Sint mogen ze volgend jaar terug-komen. Het jaarlijks door de gemeente voor de jongste kinderen georgani-seerde concert was weer een groot succes. Bussen vol met scholiertjes inderen arriveerden bij de Marsdijkhal, al jaren de gebruikelijke locatie voor het feest. Medewerkers van de gemeente waren al vanaf kwart voor zeven bezig geweest de sporthal te transformeren in een ware muziekhal en een grote groep verkeersregelaars was druk in de weer het verkeer in goede banen te leiden.

Negen jaar geleden werd in de hal van het gemeentehuis dit Speculaasconcert voor het eerst georganiseerd; het groeide uit tot een niet meer weg te denken evenement in Assen. Meer dan 2000 kinderen genoten van de aankomst van Sinterklaas en zijn talrijke Zwarte Pieten. De loco-burgemeesters Berends en Wiersema, die de Sint officieel hadden verwelkomd, ontkwamen als beloning daarvoor niet aan de wens van Sinter-klaas een liedje te zingen. De beide loco’s gaven daar spontaan gehoor aan en volbrachten succesvol het gecompliceerde Sinterklaas Kapoentje, waarmee wethouder Wiersema bewees terecht Cultuur in zijn portefeuille te hebben. LAATSTE KEER JWF KAPEL

Het was voor de Johan Willem Friso Kapel de laatste keer dat er onder deze naam en bezetting aan het Speculaasconcert werd deelgenomen. Met ingang van 1 januari 2005 gaat het orkest de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso heten.  Het is te hopen dat de kapel ook in de toekomst aan dit kinderfeest ver-bonden blijft, want die is namelijk een onmisbaar element geworden in het geheel. Uiteraard waren ook meneer Rik, de Speelgoedman, de Politie Piet en natuurlijk de Boef weer aanwezig. Ook dit onderdeel van het feest, dat in drie etappes van half tien tot drie uur duurde, was erg aardig voor de kinde-ren omdat ze hun TV-sterren in levende lijve konden zien. Het enthousiasme om de boef te pakken was dan ook groot. Ook kabouter PLOP en de zijnen kwamen opdraven. ALLE KANTEN OP SPRINGEN EN DANSEN Zingen deden niet alleen de kinderen, ook de ouders en begeleiders zetten hun beste beentje voor. Dankzij de Pieten, die als altijd het voorbeeld gaven, sprongen en dansten ook de ouderen alle kanten op. De organisatie kan terugzien op een zeer geslaagde dag. De medewerkers van de gemeente konden na afloop van het feest weer druk aan de slag om de vloerbedekking te ontdoen van al die kapot getrapte pepernoten en de zaal weer in zijn oorspronkelijke functie van sporthal terug te brengen.

Een minpuntje, waar in het vervolg best wel wat aandacht aan besteed zou kunnen worden, is de alsmaar stijgende temperatuur in de sporthal gedurende de voorstellingen.

Het wordt er na verloop van tijd wel heel erg warm.