Schapen op de Westerbrink 2010

Kudde van 175 schapen op veld voor provinciehuis houdt gras ecologisch kort en divers


ASSEN – Sinds vandaag grazen op het terrein voor het provincie-huis aan de Westerbrink  weer
schapen. Gedurende ongeveer zeventien dagen zal een kudde van 175 schapen ervoor zorgen dat het gras milieuvriendelijk kort wordt gehouden.
Deze manier van onderhoud is een vervolg op het experiment dat   voorjaar  2008 is uitgevoerd. Het vervangt het periodieke onder-houd met gemotoriseerde maaiers dat voor juni gebruikelijk is.
Een terughoudend maaibeleid past volgens de provincie in een ecologisch verantwoorde manier van onderh oud.
De Westerbrink wordt normaliter maxiaal twee maal per jaar ge-maaid.  Het begrazen door een kudde Drentse heideschapen van het Schoonebeker ras heeft  afge-zien van het idyllische aanzien van deze methode, het voordeel dat de grond hierdoor exact wordt gekort en bemest.
Hierdoor neemt de variatie in plantengroei toe.
Na evaluatie van het experiment in 2008 is nu besloten, de Westerbrink dit jaar weer te laten begrazen door schapen.

Foto’s Ineke Heijting