-Frans Monument-

Vorm en materiaal
Het ‘Monument voor Franse Parachutisten’ in Assen is een gemetselde gedenkmuur die onderbroken wordt door een geslagen bres.

Op de muur zijn twee marmeren gedenkplaten bevestigd.

Op de linkerplaat is in reliëf het wapen van de Special Air Services aangebracht.

Bij de muur zijn bomen geplant, waarvan de bloeiende kruin op een parachute lijkt.

Bij het monument is een informatiebord geplaatst.

Het monument is ongeveer 2 meter 20 hoog en 14 meter breed.

De linkerplaat is 1 meter 85 hoog en 50 centimeter breed en de rechterplaat 40 centimeter hoog en 40 centimeter breed.

Tekst
De tekst op de rechterplaat luidt:

‘SPECIAL AIR SERVICE
PAR LE CIEL LA LIBERTE
MORT POUR NOTRE LIBERTE:

(De namen van de 33 slachtoffers)

7 EN 8 APRIL 1945

DEUXIEME ET TROISIEME REGIMENT
DE CHASSEURS PARACHUTISTES.’ ‘OPERATIE “AMHERST”  “DU CIEL LA LIBERTÉ”

DIT MONUMENT WERD IN 1985 OPGERICHT, TER NAGEDACHTENIS AAN DE
33 GESNEUVELDE FRANSE SAS-PARACHUTISTEN, DIE TIJDENS “AMHERST”
(7-14 APRIL 1945) HUN LEVEN GAVEN VOOR ONZE BEVRIJDING.
TIJDENS DEZE OPERATIE LANDDEN RUIM 700 FRANSE PARA’S OP 47
VERSCHILLENDE LOCATIES, DIE HOOFDZAKELIJK IN DRENTHE LAGEN.
IN FELLE GEVECHTEN MET DE DUITSERS HEBBEN ZIJ DE WEG VOORBEREID
VOOR HET CANADEES-POOLSE OFFENSIEF, DAT ENKELE DAGEN LATER VOLGDE.

LATEN WIJ HUN DAPPERE DADEN NOOIT VERGETEN!

SOUVENONS NOUS!’

Symboliek
Het monument staat symbool voor de bres die het Franse leger destijds in de Duitse verdediging heeft geslagen