Reuze Menora

1

Reuze Menora opvallend en fraai

uithangbord voor expositie Dode Zeerollen
ASSEN – In het kader van de tentoonstelling over ‘De Dode zee-rollen’ werd maandag op de Kop van de Vaart een reusachtige ‘Menora’, een zevenarmige delige kandelaar opgebouwd. Er werd al op tijd mee begonnen en tegen de middag was het grote til-en montagewerk klaar,daarna moest er nog aan de afwerking worden begonnen, wat ook enkele uren in beslag nam.
Toen de Menora eenmaal in volle glorie boven De Vaart uitstak was ieder-een ervan overtuigd dat hier een mooi stuk werk was verricht. Het massie-ve beeld van Lenin is bij wijze van spreken hier-door al uit de herinnering verdwenen.
Wethouder Maurice Hoogeveen was namens de gemeente even komen kijken en hij mocht constateren dat onverwacht veel Assenaren de activiteiten op De Kop van de Vaart met veel interesse hadden gevolgd.
Hij riep hen een hartelijke welkom toe en zei dat met de onthulling van de Menora en met de expositie van ‘De dode zeerollen’ de stad zich toch telkens weer op de kaart het gezet. Hij sprak woorden van oprech-te dank aan de scheppers van het kunstwerk Edze de Haan  en Frans Jansen. Politicus Jan Terlouw en dochter Sanne, schrijvers van het boek ‘De verdwenen Menora’ en de Chazzan (voor-zanger) Tom Fürstenberg van de grote Synagoge van Deventer Jan Terlouw vertelde een stukje geschie-denis van de Menora, waarna Sanne Terlouw samen met Tom Fürstenberg het lied ‘Jeroesjalajiem shel zahav’ ofwel‘Jerusalem van goud’ ten gehore bracht.
Met een druk op de knop werd een confettikanon afgeschoten waarmee de onthulling officieel gestalte werd gegeven2

meer foto’s