2009 Verleden in Gouverneurstuin

Opening Tuinfestival 2009 in teken van de historie van Assen trok veel publiek

ASSEN – Het verleden, terug tot in de middeleeuwen, kwam zaterdag volop tot leven tijdens de opening van het Tuinfestival, dat voor de elfde maal door de Stichting De Hofstede werd georganiseerd.
De opzet was gerelateerd aan de twee jubilea die Assen dit jaar viert en dankzij de  medewerking van verscheidene groepen die zich met veel passie met de historie bezighouden zeer geslaagd.
De Gouverneurstuin bood een inte-ressante aanblik met al die tot in veel gevallen nagenoeg perfect uit-gevoerde kledij die in vroeger jaren werd gedragen. De bekende folklo-regroep ’t Aole Volk uit Emmen was in grote verscheidenheid aanwezig. Zij toonde de kledij zoals die in de negentiende en de eerste decaden van de twinti gste eeuw op het platteland door de ouderen werd gedragen, maar er was ook een groep  kinderen die in een vertederende Ot en Sien kledij rondliep. Dat paste uitstekend bij  een leuke expositie van Willem en Aaltje Sprik van oude schoolplaten en school-boeken met illustraties van Cor Jetses alsmede oude school-spulletjes.
Leden van de nog niet zo lang bestaande Levende g eschiede-nisgroep ‘Middeleeuws Leven’ uit Assen waren aanwezig om een indruk te geven van het leven van vijfhonderd jaar en meer terug. Niet ‘inheems’ maar komende uit Mont-ferland in de Achterhoek was het optreden van ‘Het Gezelschap’, dat  muziek bracht met een knipoog naar die Middeleeuwen.
De Mercurius Marching/Showband bewees als steeds van alle markten thuis te zijn.
De band verscheen voor deze gelegenheid geheel in  stijl in Ot en Sien uitrusting in de tuin met een aangepast repertoire dat liep van de Mosselman tot andere kinderliedjes van meer dan honderd jaar oud,  maar altijd nog bekend in de oren klinkend en daardoor ook luid meezongen door het Asser publiek dat een prettig e middag beleefde in de representatieve Stadstuin die zich voor dit soort evenementen uitstekend leent.
Het ruim drie uur durende pro-gramma, dat geheel in stijl werd gepresenteerd door Marja Mul-der, mocht  zich in een flinke pu-blieke belangstelling verheugen.