Noord-Willemskanaal

Het Noord-Willemskanaal was honderd jaar lang de belangrijkste verbinding tussen Assen en Groningen.
De eerste schepen voeren in 1861 met vracht en passagiers over het kanaal. Pas vanaf de jaren ’60 van de vorige eeuw nam het wegvervoer deze rol
over. Het was het eerste grote kanaal in Drenthe dat niet meer voor de turfwinning werd gegraven.

Het Noord-Willemskanaal start bij de Drentse Hoofdvaart in Assen. Het liep eerst langs de toenmalige stad over het tracé dat nu nog steeds Het Kanaal
heet. Tussen 1965 en 1975 is het verbreed en om de stad heen gelegd. Het kanaal sluit nu buiten Assen aan op de Drentse Hoofdvaart.

Het oude
Kanaal is toen afgesloten en de sluizen afgebroken.  Assen maakt het oude tracé opnieuw bevaarbaar zodat  schepen weer de oorspronkelijke route dwars door de
stad kunnen volgen.

Vanaf Assen doorkruist het kanaal het mooie landschap van Noord-Drenthe. Het loopt evenwijdig aan de Drentsche Aa met daarachter de Hondsrug. Aan de westkant is eerst een gevarieerd landschap te zien met akkers, houtwallen en oude dorpen als Vries, Zeijen en Eelde. Daarna overheerst het open gebied van de voormalige veengebieden ten zuiden van Groningen. Eindpunt is het Groninger Museum waar het kanaal in de stadsgracht uitmondt