2015 Stationsstraat

Naast de bouw van de autotunnel, het nieuwe station en de herinrichting van het busstation wordt ook de Stationsstraat opnieuw ingericht. De straat wordt de rode loper van het station naar de binnenstad. Daarmee worden de binnenstad en het Stationsgebied natuurlijker met elkaar verbonden op dezelfde manier als de Singels enkele jaren geleden zijn ingericht.

Wat gaat er gebeuren?
In september zijn de nutsbedrijven in de Stationsstraat gestart met het verleggen van kabels en leidingen. Vanaf oktober werkt aannemingsbedrijf Hoornstra aan de verdere herinrichting van de straat. Daarbij gaat het om:
• Opbreken van de bestaande straat
• Vervangen van de riolering in de grond
• Aanbrengen van een nieuwe regenwaterafvoer buis
• Afkoppelen van de regenpijpen naast gelegen bebouwing
• Aanbrengen van nieuwe bestrating

Werk in fases
Om de hinder voor bewoners en bezoekers van de straat te beperken, wordt het werk in 3 fasen uitgevoerd. Hieronder ziet u per fase welk deel van de straat toegankelijk is.

FASE 1: start 1 oktober t/m half november 2015:

FASE 2: half november 2015 t/m 1 april 2016, duur 3 maand. Uitvoeringsperiode afhankelijk van de weersomstandigheden:


FASE 3: start 4 januari t/m 1 april 2016:

Woningen en bedrijven bereikbaar
Voor voetgangers en fietsers blijft de straat altijd toegankelijk, automobilisten ondervinden enige verkeershinder. Dit wordt van tevoren aangekondigd via deze website, Berichten van de Brink in het Gezinsblad en omleidingsborden ter plaatse.

Informatie aannemer
Dagelijks is uitvoerder Marc Paulusma van aannemingsbedrijf Hoornstra op het werk aanwezig. In de directiekeet op de parkeerplaats van Werkplein Baanzicht is een informatiepunt ingericht. Hier vindt u onder meer de planning van de werkzaamheden en de uitvoerings- en omleidingstekeningen. De uitvoerder kan u hier te woord staan voor vragen en opmerkingen. Voor het maken van een afspraak is de uitvoerder bereikbaar op telefoonnummer 06-21869077. Informatie tijdens de werkzaamheden is te vinden op de website www.stationsstraatassen.nl. Ook via twitter (@Stationsstr_A) verspreidt aannemingsbedrijf Hoornstra belangrijke informatie.

Waar doen we het voor?
Verkeershinder is altijd vervelend. Maar als alle werkzaamheden in april zijn afgerond, is dit het eindresultaat

opnieuw afgesloten

Vanaf 1 februari  is de Stationsstraat opnieuw afgesloten en start de aanleg van het tweede deel van de straat (tussen Werkplein Baanzicht en de Overcingellaan).

Het eerste deel is in november aangelegd. Voor voetgangers en fietsers blijft de Stationsstraat tijdens de werkzaamheden toegankelijk. Auto’s worden omgeleid via het Abel Tasmanplein en de Rolderstraat. Naar verwachting is het werk eind maart klaar en is de straat vanaf dan weer open voor al het verkeer.