2010 In de sneeuw

Functie als herdenkingspark in   de maak van historische grond  Excursie over de Noorderbegraafplaats ging ondanks sneeuw toch (beperkt) door .2-2-2010

ASSEN – Er bestond een onverwachte grote belangstelling voor de excursie die de Stichting Het Drentse Landschap zondagmiddag naar de Noorderbegraaf-plaats aan de noordkant van het Asserbos organiseerde.
Deze begraafplaats kent vele tientallen opvallende gietijzeren graftekens die uit 1823 dateren en een neogotische vormgeving hebben. Het was de eerste begraafplaats die buiten de toenmalige stad werd aangelegd.
Er liggen enkele beroemde Assenaren begraven. Een van de bekendsten is Petrus Hofstede (1755 – 1839). Hij was de eerste Gouverneur van Drenthe. De begraafplaats zelf is een van de oudste van de Drenthe. De bedoeling van de excursie was   aandacht te besteden aan allerlei soorten mossen en aan de graven van beroemde Assennaren.
De gids van het Drentse Land-schap Diliana Welink  veront-schuldigde de andere twee gid-sen die iets over de  mossen en de graven zouden gaan vertellen, want alles lag onder een laagje sneeuw.
Dat kon niet doorgaan maar haar voorstel om toch met de tocht te beginnen om haar deel van de informatie aan  horen, werd door de zeventig opgekomen excursisten in overgrote meerderheid aanvaard. En zo kreeg een  grote groep van haar alles te horen  over de figuren die in het grote toegangshek verwerkt waren. Het hek is gemaakt door ijzergieterij Bögel en Co. uit Deventer. Met name de hekposten zijn bijzonder vanwege de gietijzeren doodss mbolen die hierop zijn aangebracht:
De vliegende zandloper, de staartbijtende slang (vergankelijkheid en oneindige kringloop van het leven), gekruiste zeisen (Saturnus en de dood) en twee naar beneden hangende en gekruiste fakkels (gedoofd leven).
Ook over de boomsoorten kregen zij het een en ander te horen en over verschillende graven, waarvan de gids voorzichtig de sneeuw verwijderde en wees op allerlei  afbeeldingen.
Vanuit de gemeente is men inmiddels bezig met de historie en toekomst van de Noorder- en Zuiderbegraafplaats  en men is van plan de Noorderbegraafplaats een herdenkingsparkfunctie te geven met als thema: het levend maken van de Asser historie.
De excursie mocht door de omstandig-heden dan niet volledig zijn afgewerkt, de bezoekers beleefden niettemin een leer-zame middag en toonden zich daar zeer tevreden over.

Bijdrage Ineke Heijting