Doorbraak Overcingeltunnel

Op vrijdag 1 december 2017 vond de doorbraak plaats van het noordelijke deel van de Overcingeltunnel naar het nieuwe, zuidelijke deel.

Deze mijlpaal laten we niet ongemerkt voorbijgaan.

Wethouder Harmke Vlieg verrichtte de openingshandeling samen hoofduitvoerder Hans Kor door een gat te slaan in de muur tussen de twee tunneldelen.

“Dit is een hele belangrijke ontwikkeling voor de bereikbaarheid van de stad. Deze tunnel vormt de belangrijkste noord-zuid verbinding van de stad “, zegt wethouder Harmke Vlieg

De tunnel werd in twee delen aangelegd om de hinder voor het verkeer zo klein mogelijk te houden. De aanleg van de tunnel begon zo’n anderhalf jaar geleden.

Een wand van bentoniet, een soort klei, en cement was nodig om te voorkomen dat de noordelijke helft van de tunnel zou vollopen met grondwater

De wanden van de tunnel zijn in de grond gemaakt met diepwanden en daar is het dak bovenop gelegd.

Het duurt nog tot en met eind maart volgend jaar voor de eerste auto’s door de nieuwe tunnel kunnen rijden. Zo moet er nog een weg aangelegd worden, verlichting en de technische installatie die de tunnel droog houdt bij regen.