winkelstraten assen

Winkelstraten Assen krijgen nieuwe uitstraling
Na de herinrichting van het Koopmansplein gaat de gemeente Assen de komende jaren aan de slag met vijf straten in de binnenstad: de Kruisstraat, Marktstraat, Weiersloop, Oudestraat en het oostelijk deel van de Gedempte Singel. OKRA Landschapsarchitecten (tevens de architect van het Koopmansplein) heeft voor alle vijf straten conceptontwerpen gemaakt.
Volgens wethouder Mirjam Pauwels keren in de ontwerpen voor de vijf straten de uitstraling van het Koopmansplein en de Brink terug. “Er komt meer ruimte voor groen en water, plekken om fietsen te stallen, nieuwe verlichting, goede toegankelijkheid, ruimte voor activiteiten en meer aandacht voor verblijven en ontmoeten. Vandaag hebben we deze ontwerpen voorgelegd aan ondernemers, pandeigenaren en bewoners. We zijn benieuwd naar hun mening en suggesties.”
Net zoals bij het Koopmansplein wordt de openbare ruimte aangepakt. Samen met de pandeigenaren worden ook gevels hersteld. Zo is de gevel van de VVV in de Marktstraat dit jaar al in oude staat teruggebracht. Daarnaast komen er inspiratieboeken voor uitstallingen, terrassen en vergroening om de uitstraling verder te verbeteren. Met deze totaalaanpak wil de gemeente de openbare ruimte aanpakken en samen met eigenaren, ondernemers en bewoners het totale beeld van de straten een kwaliteitsimpuls te geven.
Singelstructuur
Assen kende vroeger een singelstructuur rond het klooster op de Brink. Met de uitbreiding van het Drents Museum is de singel weer open langs de Ooster- en Zuidersingel. Ook in het ontwerp van de Gedempte Singel komt de singel weer terug, alleen niet als open water (te weinig ruimte), maar in de vorm van klimaatwadi’s. Een wadi is een verlaagde groenzone die tijdelijk water kan bergen bij een forse bui en heeft als voordeel dat bomen en planten kunnen worden toegevoegd voor een groene uitstraling. Er is al een kleine wadi ter hoogte van de Oude Molenstraat als onderdeel van het Koopmansplein.
Klimaatadaptatie
De gemeente houdt bij de herinrichting van de straten rekening met klimaatverandering. Er komt extra ruimte op en onder de straat voor het opvangen van water bij piekbuien. De aanplant van extra groen gaat hittestress tegen en zorgt voor verkoeling in de zomer. De gemeente kiest bij deze aanplant voor bomen en planten die in Drenthe voorkomen. Door verschillende soorten te planten kunnen vogels en insecten makkelijker schuilplekken en voedsel vinden. Zo wordt de biodiversiteit versterkt en krijgt de binnenstad een verbinding met het Asserbos, landgoed Overcingel en het Drentsche Aa gebied.
Planning
Vandaag gingen gemeente, binnenstadsorganisatie Vaart in Assen en OKRA in gesprek met de ondernemers van de verschillende straten. Hun suggesties worden dit najaar verwerkt in het ontwerp. Daarna volgt een technische uitwerking en de selectie van een aannemer die de werkzaamheden gaat uitvoeren. De werkzaamheden worden stap voor stap uitgevoerd in 2022-2023. De eerste werkzaamheden starten in het najaar van 2022. De gemeente pakt tegelijkertijd de gevels aan en gaat met ondernemers en Vaart in Assen aan de slag met de inspiratieboeken voor vergroening, uitstallingen en terrassen. Alle schetsontwerpen en de inspiratieboeken staan op www.binnenstadassen.nl. Iedereen die suggesties heeft, kan dit doorgeven via binnenstad@assen.nl