De Werf en Hoofdpost

 

Minister Ivo Opstelten opende nieuw ‘economisch’ ingericht pand van GGD en Veiligheidsregio Drenthe
ASSEN – Minister Ivo Opstelten van Veilig-heid en Justitie heeft donderdag het nieuwe pand van de GGD Drenthe en Veiligheidsregio Drenthe aan de Mien Ruysweg geopend. Deze instanties werken voortaan van hieruit samen. De locatie is tevens de hoofdpost van Brandweer Assen.

Het gebouw is ingericht volgens een flexibel kantoorconcept. Hierdoor wordt zeer efficiënt gebruik gemaakt van beschikbare vierkante meters. Door slim samenwerken worden diverse functies gedeeld. Hierdoor wordt bespaard op huisvestingskosten.
De Gezondheidsdienst Drenthe is de organisatie waar burgers, gemeenten en samenwerkingspartners komen met vragen op het terrein van de publieke gezondheid. Het Algemeen Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling wordt gevormd door de 12 wethouders van Volksgezondheid van de Drentse gemeenten.
De Veiligheidsregio Drenthe is eveneens een gemeenschap-pelijke regeling van en voor gemeenten. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de veiligheid van de inwo-ners en bezoekers van Drenthe. Onder de VRD vallen het Multidisciplinair Veiligheidsbureau en Brandweer Drenthe. Het bestuur bestaat uit de burgemeesters van de Drentse gemeenten.
De nieuwe hoofdpost van de Brandweer zorgt samen met de tweede brandweerpost aan de Van Doornestraat in Assen voor dekking in het gebied.

Brandweer Assen met tien-tallen wagens in colonne naar nieuwe nevenpost bij De Werf en Hoofdpost in Kloosterveen 1 feb 2013
ASSEN – Een stoet van brandweerwagens  trok zaterdagmiddag door de stad. Niet op weg naar een grote calamiteit  maar naar nieuwe behuizingen, het resultaat van een aantal jaren wikken en wegen. Na 32 jaar werden de deuren van de kazerne aan de Jan Fabriciusstraat gesloten, nadat ruim twintig  voertuigen voor de laatste keer de remise hadden verlaten.
Zij trokken in colonne eerst naar de nevenpost op het terrein van Buitenzorg (De Werf bij het Havenkanaal) waar wethouder Albert Smit en twee  ploegchefs van de vrijwillige brandweer klaar stonden om de grote kleurige colonne te ontvangen  en weg te sturen. Dat laatste deden zij door eendrachtig een groot lint door te knippen en kon de nevenpost  bekeken worden
Na de opening trok de stoet  haar weg via een omweg door Marsdijk, het centrum en Kloosterveen naar de hoofdpost in een verzamelgebouw aan de  Mien Ruysweg.
De brandweermensen waren er verrast dat er zoveel interesse voor hun verhuizing bestond.
Vooral de brandweerveteranen  in hun brandveilige pakken op een  oude  brandweer zaten ondergingen dat met veel genoegen.  Bij aankomst werd de hoofdpost in gebruik genomen nadat een van de  ploegchefs met een door collega’s vervaardigd bijzonder vervoermiddel door een van de geblindeerde ingangen van de remise was gereden, waarna alle andere brandweer wagens met veel lawaai volgden.  Daarna was er nog een gezellig samenzijn met genodigden onder wie oud-burgemeester Dineke van As en leden van een Duits brandweerkorps  uit  Bad Bentheim  waarmee goede banden worden onderhouden. Na deze feestelijke proloog is het wachten op de  officiële opening van het gebouw, die door minister Opstelten op donderdag 16 januari wordt verricht.