Nieuwe stichting

 Neemt restauratie ter hand om historisch stuk Assen representatief gezicht te geven.

 ASSEN – Het is een doorn in menig Asser oog dat de Noorderbegraafplaats er al jaren zo verwaarloosd uitziet.
Maar daar gaat verandering in komen. Er wordt binnenkort een stichting opgericht die er voor gaat zorgen dat de met veel historie beladen begraafplaats een beter aanzicht krijgt.

Zij  kan gaan dienen als een cultuur-historische bezienswaardignaamloosheid die een belangrijk deel uit de Asser geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw naar boven brengt.
Hier zijn tal van bekende Assenaren  begraven, wier namen nog steeds op straatnaambordje staan of anderszins nog voortleven of gegeven zijn aan bepaalde instellingen of instituten die van grote maatschappelijke betekenis waren zoals die van Harm Smeenge.
Op initiatief van de heren Lucas Kwant uit Assen en Lucas Okken uit Dwingeloo werd met medewerking van de ‘Vrienden van het Asserbos’ met medewerking van de Asser Historische Vereniging een rondleiding georganiseerd.
Daarvoor bestond een  grote interesse van de zijde van nabestaanden en andere belangstellenden.
Er waren verre familieleden die elkaar nog nooit of soms al jaren niet meer hadden gezien en zich bij een reünie waanden. De mensen kwamen niet alleen uit Assen, maar van heinde en verre.
De meer dan zeventig aanwezigen moesten voor de rondleiding in drie groepen worden verdeeld om in een uur een goede indruk te krijgen van waar het al vele jaren wat de begraafplaats betreft om gaat.
De heer Ad van der Pennen, vrijwillige gids van de Asser Historische Vereniging, richtte zich in zijn groep speciaal op historische details over Assen en van de begraafplaats. Lukas Kwant wees op grafsymboliek en de diverse monumenten en Lujca Okken hield een algemeen verhaal over waar men mee bezig was en beantwoordde vele spontane vragen.
Het initiatief had tot resultaat dat er zich 29 nieuwe vrijwilligers meldden die mee willen werken om als de restauratie een aanvang neemt de handen uit de mouwen te steken.
Want al heeft de gemeente toegezegd mee te zullen werken, er ligt een niet gering karwei te wachten.
Wat gaat er nu verder gebeuren? Er is  inmiddels rond de beide Lucassen een werkgroep gevormd waar Asser historicus Martin Hiemink, George Greving en Theo de Grijs deel van uitmaken.
Voor alle technische zaken en de organisatie van het vrijwilligerswerk is Lukas Kwant het aanspreekpunt.
Een nuttige bijdrage komt van dr. Jan Ridderbos, die een website op zal zetten.
Van diverse kanten zijn inmiddels donaties toegezegd om het project in goede banen te leiden wordt een stichting opgericht.