2005 Amherst

Herdenking landing Franse Para’s indrukwekkende manifestatie, goed georganiseerd en zeer waardig

ASSEN – De dertig veteranen, die de herdenking van de landing boven midden-Drenthe van ruim 700 Franse parachutisten in de nacht van 7 op 8 april, (Operation Amherst) meemaakten, zullen zonder enige twijfel met een warm gevoel huiswaarts zijn gekeerd. Zij hadden een manifestatie meegemaakt die als indrukwekkend, waardig en uitstekend georganiseerd kan worden gekwalificeerd. De herdenking, die in verschillende modules werd uitgevoerd, vond haar hoogtepunt in de plechtigheid bij het monument dat ter nagedachtenis van de 33 gesneuvelde para’s aan de Hoofdvaartseweg is opgericht.

Dankzij de bemoeienis van de Stichting Herdenking Landing Franse Parachutisen 1945 is aan dit stuk uit de Drentse geschiedenis van de tweede wereldoorlog op een meer dan voortreffelijke wijze aan-dacht geschonken. De veteranen zelf kregen een harte-lijke ontvangst met daaraan gekoppeld alle faciliteiten die daar bij behoren en ondergingen die donderdagmid-dag een voor hen meer dan emotioneel slotakkoord, waarin hun gesneuvelde kameraden na zestig jaar nog eens postuum werden geëerd.Dat gebeurde met militaire en burgerlijke eer met als afsluiting het bij het monument leggen van kransen voor alle gesneuvelden.

Voortreffelijk Frans met weergave stuk geschiedenis

Voor die met gepaste eerbied door velen gevolgde handelingen, waren door overste bd Jaap Jansen van de organiserende Stichting onder anderen de Commissaris der Koningin de heer Relus ter Beek en burgemeester mevrouw D. van As-Kleijwegt als sprekers ingeleid.

Beiden deden dat in voortreffelijk Frans dat zij afwisselenden met de Nederlandse vertaling ervan, waardoor elke aanwezige een stuk geschiedenis van het toenmalige voor Drenthe zeer belangrijke gebeuren meekreeg.

De plechtigheid vond plaats terwijl een harde wind van bijna stormkracht over het onbeschermde monumentgebied bulder-de. Een verwachte regenbui bleef geluk-kig uit. In verband met de weersvoorspelling hadden de militairen uit de Asser kazerne ruim een uur voor het begin van de plechtigheid uit voorzorg nog een legertent als een soort overdekte tribune opgezet.

Daardoor hoefden de belangrijkste gasten en genodigden alleen maar de kou en niet nog eens een striemende regen te trotseren. Die bleef overigens, op een paar druppels na, uit. Die te elfder ure gepleegde ingreep tekent de ernst en de waardigheid waar het organisatie-commité te werk is gegaan. De stichting komt daarvoor alle lof en eer toe. Assen heeft zich met de herdenking van Operation Amherst op een bijzondere manier onderscheiden.