De Nieuwe Kolk officieel geopend

Veel belangstelling voor bezoek van Koninklijke Huize aan Assen 

Prinses blies een veer weg en daarmee was De Nieuwe Kolk officieel geopend
ASSEN  – Met één ademtocht blies Prinses Margriet zater-dagmiddag in de theaterzaal een witte veer weg die op een glazenplaat lag. En daarmee was de De Nieuwe Kolk officieel geopend. Dit was het bijzondere slot van het korte theaterstuk ‘De oude man en de i-Fee’ dat door de  school-directeur en kinderboeken schrijver Chris Vegter speci-aal voor deze gelegenheid had geschreven.
De veer diende als symbool voor de sleutel die het gebouw voor iedereen toegankelijk moet maken.
Met haar daad had de prinses de oude man (gespeeld door de 88-jarige acteur Jaap Maarlevelt) verlost uit een benarde situatie waarin hij was beland door het kopen van een droomhuis. De i- Fee laat hem zien hoe hij met behulp van het veertje, daar uit kan ontsnap-pen.   Rond half drie was Prinses Margriet bij De Nieuwe Kolk.onder grote belangstelling gearriveerd en daar verwelkomd door theaterdirecteur Hilko Folkeringa, een dansgroep, CdK  Jacques Tichelaar, burgemeester Sicko Heldoorn en de directeuren van de Bibliotheek, Biblionet, Actium en het  CBK en Sarah Pelupessy die haar bloemen overhandigde.
De openingsmanifestatie begon met de vertoning van een film waarin architect, bouwer en gebruikers van De Nieuwe Kolk een toelichting gaven op de totstandkoming van het gebouw en de toekomstplannen, waarbij een ieder een veer weg blies.
Aansluitend begon, ingeleid door Drents voorleeskampioene Sarah Pelupessy – de opvoering van het iFee sprookje.
Vervolgens werden directeur Hilko Folkeringa en burgemeester Sicko Heldoorn door presentator oud-Assenaar en cabaretier Tom de Ket ondervraagd over cultuur in Assen en de toekomst van De Nieuwe Kolk. De directeur vertelde dat de gebruikers nauw willen gaan samenwerken en al druk bezig zijn met plannen voor gezamenlijke projecten voor de komende acht jaar.
Na de uitvoerige inleiding maakte Prines Margriet een rondgang door het gebouw waarbij alle afdelingen werden aangedaan. Om  vier uur  kwam er een eind aan haar bezoek aan Assen.
Cultuurwethouder Maurice Hoogeveen, verantwoordelijk voor de gang van zaken in de nieuwe Cultuurtempel, toonde zich tevreden over het verloop van de de opening.
“Het bijzondere van dit evenement is dat we het hele programmamma met gezelschappen uit Assen en Noord Nederland hebben verzorgd. Dat maakt De Nieuwe Kolk echt een domein voor de hele regio”.
Foto:  Ineke Heijting

Meer foto’s aankomst prinses Margriet