Burgemeesters

Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Assen in de provincie Drenthe.

Na het vertrek van de Fransen werd in 1812 de titel burgemeester heringevoerd (in de Franse tijd kende men de ‘maire’).

Vanaf 1816 kende Assen een college van drie burgemeesters. In 1824 werd bepaald dat het gemeentebestuur voortaan zou bestaan uit een burgemeester, twee wethouders en vijf gemeenteraadsleden.

Ambtsperiode Naam burgemeester
1809-1811 J.H.P. van Lier eerst maire
1811-1812 J.W. Tabingh
1812 Mr. Isaäc Collard
1812 Mr. S. Gratama
1812-1813 Mr. R. Perizonius Waller
1813-1817 Mr. I. Collard in driemanschap
1816 mr. Gustaaf Willem van der Feltz
1816-1822 Mr. Sibrand Gratama in driemanschap
1824-1830 Mr. Gerrit Kniphorst
1831 Mr. Hendrik Jans Westra
1831-1856 Hendrik Jan Oosting
1856-1878 Warmold Albertinus van der Feltz
1878-1920 Maurits Aernoud Diederik Jolles
1920-1941 Mr. Johan Bothenius Lohman
15 maart 1941 – 1 juli 1942 Mr. Hugo Willibrord Bloemers
1942-1945 Harm Boelems NSB
1945-1949 Mr. Johan Bothenius Lohman
1 nov 1949 – 1 april 1958 Hugo Jozias de Dreu
1958-1968 Mr. Popke Pieter Agter
1968-1976 Gerrit Grolleman
16 jan 1977 – 1 nov 1990 Mr. Jan Masman
1 dec 1990 – 31 mei 2007 Dineke van As-Kleijwegt
2 juli 2007 – 1 juli 2013 Sicko Heldoorn
22 augustus 2013 – 15 december 2014 Carry Abbenhues  waarnemend
16 december 2014 – heden Marco Out

bron  Wikipedia