2012 Website Joodse Begraafplaats

 Website Joodse Begraafplaats

Wethouder Hoogeveen:

“Herinnering aan oorlog moet levend blijven”

In gebruik genomen Website Joodse Begraafplaats Assen van grote educatieve waarde, vooral voor kinderen

ASSEN – Het begon in 1991 met het boek van F.J.Hulst en H.M.Luning over de geschiedenis van de Joodse gemeente Assen. En nu, ruim 20 jaar later, kon donderdagmiddag een website  in gebruik worden genomen over de Joodse begraafplaats aan de Haarweg in Assen. Wethouder Maurice Hoogeveen verrichtte met een druk op de knop de officiële ingebruikneming van de site  www.joodsebegraafplaatsassen.nl

Plaats van handeling: het Theatercafë in Warenhuis Vanderveen .
De wethouder memoreerde dat er al veel is gezegd en geschreven over de verschrikkingen die de joden hebben ondergaan. En nog steeds zijn er initiatieven om de herinnering aan die tijd overeind te houden. Het blijkt echter dat bij steeds meer mensen die herinnering er niet is omdat ze er niets van hebben meegemaakt omdat ze te jong zijn.
“De herinnering aan de oorlog met alle ernstige gebeurtenissen moet levend blijven”, zei de wethouder, die het initiatief om een site te starten over de Joodse begraafplaats zeer toejuichte.
Hij ziet deze site als van grote educatieve waarde voor kinderen.

“De site kan een verbinding maken tussen herinneringen van toen en wat er nu allemaal gebeurt”.
Dr. Jan Ridderbos, samensteller van de lijst met de Joodse oorlogsslachtoffers uit Assen en secretaris van het comité dat de website tot stand bracht, verdiept zich in de geschiedenis van de joden in Assen en met name van de Joodse begraafplaats. Hij ging in op de totstandkoming van de site. Hij overhandigde aan de ontwerper van de site, Maaike Lohuis, een bloemetje.


Deze website is een digitaal monument”, aldus  de heer Ridderbos, die inging op het feit dat het Drents Archief in november j.l. bij een veiling in Utrecht een register van de Joodse Begraafplaats Assen  kon verwerven.
Dit register loopt van 1890 tot 1941.
Van de periode 1941 tot 1950 waren de gegevens al in het bezit van het Drents Archief, vooral dankzij de inspanningen van de (joodse) Assenaar Leen Vos.
Floor Vos, zijn dochter, overhandigde het grafboek aan  directeur Douwe  Huizing van het Drents Archief. Mevrouw Josë Cohen Rapoport uit Amsterdam ontdekte in het Joods Historisch Museum in Amsterdam het grafregister uit Assen over de periode 1860-1890. Zij deed verslag van haar zoek-ocht. Jan Ridderbos beloofde dat geprobeerd zal worden om de gegevens van dit grafregister ook op de nieuwe site te krijgen.
Dat geldt ook voor de namen en bijzonderheden van de oorlogsslachtoffers en de gedeporteerden die uit Assen afkomstig waren. Wellicht zijn in Jeruzalem de grafregisters over de periode 1813-1860 te vinden.
Mevrouw Cohen Rapoport zal zich inspannen om die boven water en in Assen te krijgen, zo mogelijk digitaal. Jan Ridderbos riep de aanwezigen op om via het contactformulier op de site aanvullende gegevens door te geven of fouten te corrigeren. Overigens is er ook een trouwboek gevonden. Drs Egbert Hovingh, lid van het comité, memoreerde dat het op 2 oktober a.s. 70 jaar geleden is dat 400 Joden uit Assen naar Westerbork werden gedeporteerd.

Dat gebeurde vanaf het schoolplein van de (inmiddels al lang afgebroken) Noordersingelschool, ongevee
r op de plek waar nu het stadhuis staat. 
Hij  ging in op die verschrikkelijke gebeurtenis toen in een korte pe-riode eind 1942 zes treinen met 9477 Joden  onder wie  400 Assenaren uit Westerbork naar Auschwitz werden getransporteerd.
Op zondagmiddag 30 september zal in De Nieuwe Kolk een bijeenkomst worden gehouden ter herdenking van dit feit.
Er zal een boek worden gepresenteerd met de namen, foto’s en biografieën  van de Asser Joden die tijdens de Tweede  Wereldoorlog omkwamen. Daarna vindt een stille tocht plaats naar de plek waar op 2 oktober 1942 de Joden bijeengedreven werden. Ook zal daar een plaquette worden onthuld. Bijdrage : Tieme Meints

2-2-2012 joodsdocument