Kloosterbrug

KLOOSTERBRUG IS VOOR BEWONERS VAN KLOOSTERVEEN ZORGENKIND

 

 

De bewoners van Kloosterveen zien bezorgd de opening van het vaarseizoen tegemoet. Vooral na de ervaring van maandag, toen de brug ’s ochtends om half negen en ook in het drukke middaguur maar half werk deed. Hij ging beide keren wel open, maar wilde niet meer op eigen kracht dicht. Daardoor ontstonden er aan beide zijden van de Drentse Hoofdvaart lange files. En dat leverde weer vele diepe zuchten op.

En de vraag bij velen: komt het ooit wel goed? Het was maandag niet voor de eerste keer dat de Zwaan van Kloosterveen dienst weigerde.

In 1999, op de dag van de opening, hing er al een zwarte wolk boven die aardig vormgegeven brug, want uitgerekend bij de openingshandeling en tegenover veel publiek weigerde hij dienst. Burgemeester mevr. D. van As kon nog zo enthousiast op de dienstdoende knop drukken, het naar boven geheven brugdek vertikte het om te zakken. Dat leverde natuurlijk veel pijn en verdriet op bij al degenen, die op de een of andere manier bij de bouw en installatie van de bij voorbaat veel geprezen brug waren betrokken.

MET DE HAND Die pijn is niet helemaal weggemasseerd, want in de vier jaren die de brug dienst heeft gedaan is er bij herhaling sprake geweest van het ongemak van een haperend stalen gevaarte. De elektronica weigerde ook maandag weer eens op de hoogtij uren, waardoor veel mensen te laat thuis of op hun werk kwamen. De enige troost die hun toegemeten kan worden is het feit, dat de brug ook ‘met de hand’ kan worden bediend. Dat kost aanzienlijk meer tijd dan de aangebrachte automatische voorziening, maar de brugwachter krijgt zijn zorgenkind wel naar beneden. Het ging over de hele dag gemeten maar om twee recreatievaartuigen. Wat als straks de  vrijetijdS kapiteins weer met grote regelmaat hun scheepstoeter blazen?