2007 Nico Vanderveen

nico234Asser zakenman Nico Vanderveen

Drents ondernemer van het jaar

“De schijnwerper is op mij  gericht, maar ik sta op de schouders van vele anderen”
30maart 2007
ASSEN
– Bij de opening van de Bedrijven Contactdagen in Emmen werd de Asser zakenman Nico Vanderveen (43) uitgeroepen tot de Drentse Ondernemer van het Jaar. Hij is daarmee de vijftiende ondernemer die deze belangrijke onderscheiding krijgt, gesymboliseerd in een zware bokaal, die hem door de voorzitter van de jury, mevrouw Marijke Augusteijn-Esser werd overhandigd.
Dat gebeurde nadat het oud-lid van de Tweede Kamer het juryrapport had voorgelezen, dat uit louter superlatieven bestaat.  De Asser ondernemer is in 1996 tot de directie van het Warenhuis Vanderveen, al jarenlang een toonaangevend bedrijf in het Noorden en in zijn soort door de ontwikkeling die het heeft meegemaakt, uniek toegetreden.

Sinds het terugtreden van zijn Oom Jelle en daarna vader Ruurd  Vanderveen enige jaren terug, geeft hij samen met zijn neef Jelle leiding aan het warenhuis en doet dat op een wijze die een grote maatschappelijke betrokkenheid ademt.
Die komt vooral tot uiting in de vele culturele activiteiten die in het bedrijf plaatsvonden, waarbij intensief wordt samengewerkt  met culturele instellingen uit Assen met name het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK).
Nico Vanderveen toonde zich zeer ingenomen met de eervolle onderscheiding, Tijdens zijn dankwoord aan het adres van degenen die hem hadden uitverkoren, benadrukte hij dat hij nu wel de schijnwerpers op zich gericht zag, maar dat hij in feite op de schouders stond van degenen die het bedrijf hebben gesticht en vooral na de oorlog tot ontwikkeling hebben gebracht.
He succes dat Warenhuis Vanderveen nu mag beleven is gestoeld op de sterke familieband die er in de 120 jaren van het bestaan, is geweest. Dat gold niet alleen de op de voorgrond tredende mannen, maar ook de vrouwen die een grote bijdrage aan de ontwikkeling hebben geleverd.