2013 Steenlegging

Met nabestaanden uit Israel weer een emotionele gebeurtenis * bbASSEN – Donderdag werd op initiatief van de stichting ‘Struikelstenen’ een tweede serie van 57 steentjes op 17 verschillende plaatsen in de stad aangebracht.  Dat ge-beurde in aanwezigheid van verscheidene gasten van elders, onder wie Bennie (Benjamin) Leezer en andere leden van de familie Leezer die aan de Nieuwe Huizen woonde.
Zij werden in het stadhuis ontvangen en met onder anderen directeur Dirk Mulder van het Herdenkingscentrum Westerbork, welkom geheten door voorzitter mevrouw Marjory Visser.
Burgemeester Sicko Heldoorn zei bijzonder ingenomen te zijn over de komst van zovelen naar deze tweede steenlegging.
Directeur Dirk Mulder sprak daarna over Joods Assen en het verzet in de jaren ’40-’45, de tweede wereld oorlog.
Van de heer Joop Waterman volgde e en uitleg over de addisj.
Na een muzikaal intermezzo trok het grote gezelschap in een lange stoet naar Brinkstraat 89, waar de eerste  steentjes werden onthuld nadat mevrouw Truus Stern een In Memori-am en de heer Joop Water-man de Kaddisj voor alle slachtoffers had uitgesproken.vb
Een leerling van het Nassau College, veegde daarna voorzichtig het zand van de steentjes, zodat ze voor de aanwezigen zichtbaar werden en twee leerlingen legden witte rozen neer.
De onthulling van de struikelstenen was opnieuw een emotioneel gebeuren, zeker aan de Nieuwe Huizen waar de familie Leezer woonde  en waar Bennie Le ezer, het woord voerde.
De 57 stenen waren al eerder door personeel van de gemeente gelgd. Kunstenaar Gunter Demnig, de initiatiefnemer van het Struikelstenenproject was namelijk verhinderd op deze middag aanwezig te zijn

Op 18 april 2013 is de tweede serie van 57 stenen onthuld in aanwezigheid van vele nabestaanden en belangstellenden.
Luc Oostra – zang/gitaar; Cor Többen – gitaar en Jan Kuipers – accordeon.

 

vv