2014 VMBO leerlingen Steen legging Bosstraat

hebben als opening van het project Struikelstenen in 2012 een expositie samengesteld om de dreiging en de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog te visualiseren en onder de aandacht te brengen.
Zij hebben onder begeleiding van docenten kleine kunstwerkjes gemaakt die in de expositieruimte van het stadhuis werden opgehangen.
Wethouder Maurice Hoogeveen opende de expositie.
In het deelproject Educatief zoeken leerlingen o.a. naar achtergrondgegevens van de slachtoffers, zoals leeftijd, beroep en woonadres.
Ook wordt gezocht naar meer persoonlijke informatie en foto’s van de slachtoffers.
Met deze gegevens stellen zij, samen met het Herinneringscentrum Kamp Westerbork (HCK) en het Drent Archief, portretten samen die op de sites van
HCK en op www.annodrenthe.nu worden getoond. Op de laatste site zijn wandelingen langs de reeds gelegde struikelstenen met een gedownloade app. op de smartphone te maken.

Op onderstaande foto’s zijn de bovengenoemde activiteiten van de leerlingen te zien.

De kunstwerkjes in het stadhuis…

De afgelopen jaren is hier een nieuw onderdeel aan toegevoegd. Leerlingen zijn zo enthousiast dat ze een bepaalde struikelsteenroute ook met hun ouders willen lopen. Hierbij vertellen ze hun ouders de persooonlijke achtergrond van het betreffende slachtoffer waarvoor een struikelsteen is geplaatst.

De foto’s hieronder zijn gemaakt van Penta leerlingen, die samen met docent Vincent Wynholds, op school de catering aan het voorbereiden zijn. Zij maken sandwiches voor de nabestaanden die deze lunch gebruiken in de Doopsgezinde kerk en hapjes voor de nazit.  Hierbij wordt rekening gehouden met de (niet kosjere) voedselwensen van de Joodse genodigden. Zij maken niet alleen deze hapjes, maar een aantal leerlingen serveren deze ook uit. Ook de drankjes worden door hen ingeschonken.

Dit alles ten behoeve van de struikelsteenlegging in de Oranjebuurt op 29 oktober 2014.

Alle foto’s zijn gemaakt door Ineke Heijting.

Foto’s van de leerlingen van Penta

Foto’s van de struikelstenen gelegd in de Oranjebuurt

een dag voor de steen legging in de Oranjebuurt is deze steen in de bosstraat gelegd