Herdenking Joods Monument 2004

1Sobere plechtigheid bij joods monument Kinderen vervullen hoofdrol bij herdenking 525 joodse Assenaren die in de oorlog het leven lieten
ASSEN – Bij het joods monument aan het begin van de Oudestraat en recht tegenover de Rolderstraat vond vrijdagmorgen de jaarlijkse herdenking plaats van het droeve feit dat in de bezet-tingstijd alle joodse inwoners van de stad naar de Duitse con-centratiekampen werden afge-voerd. Slechts 25 van de 550  joden hebben de oorlog overleefd.

Het was een korte, sobere plechtigheid waar leerlingen van Groep 8 van De Driemaster traditioneel de hoofdrol vervulden. Dit vanwege het feit dat de school het monument heeft geadopteerd. Wethouder Ruud Wiersema hield in zijn hoedanigheid van loco-burgemeester een korte, waardige  toespraak die hij speciaal richtte tot de schoolkinderen, omdat zij degenen zijn die de toekomstige generaties op de hoogte moeten blijven stellen van wat er in het verleden is gebeurd. Zij moeten voorkomen dat er weer een wereld ontstaat waarin gebeurt wat een grote bevolkingsgroep in1940-1950 is overkomen.
”Stel je eens voor” , zo zei hij, ”dat je als kind plotseling te horen krijgt dat je niet meer naar de school mag waar je op zit, maar naar een andere school moet, waardoor je niet meer met je vriendjes kunt omgaan.Dat je daarna naar een kamp moet, van waaruit je verder  wordt getransporteerd, om niet meer terug te komen. Dat is wat de joodse kinderen van toen is overkomen. Dat mag jullie en andere kinderen niet gebeuren. Daarom herdenken wij elk jaar hier de slachtoffers van de oorlog”. Enige kinderen lazen daarna voor de microfoon een kort gedicht voor, waarin blijk werd gegeven van de gevoelens van kinderen over het leed dat speciaal hen kan worden aangedaan. Wethouder Wiersema legde daarna een bos zonne bloemen bij het monument. Zijn voorbeeld werd door een aantal kinderen gevolgd.

Buiten de schoolkinderen, die zich onder leiding van groeps-leraar Tim Vasse voorrtreffelijk gedroegen, was er ook een bescheiden aantal volwassenen als belangstellende aanwezig; onder hen enigen van wie familieleden in de holocaust zijn omgekomen.