Collectie presentatie

2022  Bruns, NorthernLight en YIPP maken nieuwe collectiepresentatie Drents Museum

  foto Drents Museum. 

Medio 2023 opent het Drents Museum een fonkelnieuwe presentatie van de eigen collectie in het historische gebouwencomplex van het museum (voormalig provinciehuis). Archeologie, kunst en geschiedenis komen in een verrassende mix bij elkaar. De Europese aanbestedingsprocedure van dit omvangrijke project is gewonnen door een consortium van Bruns (producent), NorthernLight (ontwerpbureau) en YIPP (multimediabureau). Dit consortium heeft grote wereldwijde ervaring in het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van tentoonstellingen en experiences. Samen dragen deze partijen zorg voor ontwerp, productie, installatie en multimedia van de nieuwe collectiepresentatie. 

Het Drents Museum beschikt over een rijke collectie met topstukken als het meisje van Yde, de kano van Pesse maar ook het schilderij De Turfschuit van Vincent van Gogh. Harry Tupan, algemeen directeur: Met de nieuwe collectiepresentatie gaan wij de eigen collectie op spectaculaire wijze presenteren voor nieuwe doelgroepen zoals families, maar ook voor bezoekers met een beperking. We willen inclusief en divers zijn en doen dat door middel van onze fantastische collecties archeologie, geschiedenis en kunst op onorthodoxe wijze te tonen aan de hand van iconische hoogtepunten.’

Aanbesteding
Afgelopen zomer heeft de aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De realisatie van de collectiepresentatie bestaat uit twee percelen. Perceel 1 is gewonnen door Bruns (Bergeijk) die samen met NorthernLight verantwoordelijk is voor het uitwerken en realiseren van interieur, (interactief) meubilair, vitrines, verlichting en de exhibits. YIPP & Wirtz Film (Amsterdam) hebben perceel 2 gewonnen en dragen zorg voor het ontwikkelen, produceren en installeren van de AV/multimedia. Bruns is onder meer betrokken geweest bij de tentoonstellingsbouw van Naturalis in Leiden (European Museum of the Year 2021). De geselecteerde partijen hebben ruime ervaring en in het verleden al eerder samengewerkt. Maarten Taborsky, projectdirecteur Bruns: ‘Samen met NorthernLight en YIPP zijn wij zeer verheugd de nieuwe vaste collectie van, en samen met, het Drents Museum verder te mogen ontwikkelen, ontwerpen en te realiseren. ‘Nieuwsgierigheid’ is wat ons team drijft. Wij willen de bezoeker een passende, pluriforme en rijke ervaring bieden. Wij dagen onszelf uit dit samen met het Drents Museum verder te brengen, zodat het een geweldige ervaring voor alle doelgroepen wordt, ‘om nooit te vergeten’.’

Selectieprocedure en planning
De Europese selectieprocedure van de tentoonstellingsontwerper en -producent is op verzoek van het Drents Museum begeleid door abcnova (Assen). abcnova heeft hiervoor de nodige projectkaders opgesteld, waaronder de begroting en het ruimteboek. Het ruimteboek is tot stand gekomen op basis van de inhoudelijke programma’s van eisen, investeringsoverzichten en planningen. Suzan Makkink, projectmanager bij abcnova: ‘Tijdens de openbare procedure hebben diverse partijen hun visie op de invulling van de collectiepresentatie uitgewerkt, we konden zien en merken dat inschrijvende partijen er veel energie in hadden gestoken. Met de geselecteerde ontwerpers weet ik zeker dat we iets heel moois gaan neerzetten!’

Momenteel werken de diverse partijen aan het Definitief Ontwerp. De bouw start medio 2022 Tegelijkertijd met de bouw van de nieuwe collectiepresentatie voert de provincie Drenthe, eigenaar van het museumcomplex, een aantal gebouwaanpassingen door op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid. Naar verwachting gaat de nieuwe collectiepresentatie medio 2023 open voor het publiek.

De nieuwe collectiepresentatie is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Assen, provincie Drenthe, VriendenLoterij, Mondriaan fonds, Stichting Dioraphte, BPD Cultuurfonds en Stichting Steunfonds Drents Museum.