Marco Out 2014

In het donker met bewapende militaire  escorte  van Borger naar stadhuis
CdK Tichelaar: Assen krijgt met Marco Out de burgemeester die bij de stad past
naamloos
ASSEN – De hoofdstad van Drenthe heeft weer een ‘vaste’ burgemeester van wie veel verwacht wordt. Dat mocht worden geconcludeerd uit de toespraken die hij moest ondergaan, voordat hij dinsdagavond door loco-burgemeester Albert Smit de ambtsketting kreeg omgehangen.
Zijn entree in de stad en de aankomst in het stadhuis verliep overigens bijna in alle anonimiteit, want in volslagen duisternis en zonder een ter begroeting gereedstaande  schare burgers,  zoals veelal gebruikelijk is als een nieuwe burgemeester zijn opwachting maakt.
De aankomst had meer weg van een militaire operatie. De nieuwe burgervader Marco Out was namelijk van zijn huis in Borger door een gewapende escorte van het Dertiende Bataljon van de Luchtmobiele Brigade  naar het stadhuis gebracht.
Dit ter onderstreping van de goede band die er bestaat tussen de JWF Kazerne en de garnizoenstad Assen.
Een Commissie van Ontvangst begeleidde hem naar de raadszaal, waarin de vice-voorzitter van de raad Inge Eshuis al klaar stond hem als eerste te verwelkomen en toe te spreken.
“We krijgen een sportieve burgemeester die in de stad past al was het alleen al omdat hij een verwoed wielrenner is . Voor  hartstochtelijk Alp dú Zes rijdster is dat voor haar zonder meer een aanbeveling.
Commissaris des Konings Jacques Tichelaar  ging op het sportieve beeld nog even door op de sportieve prestaties die Marco Out op de fiets boekte in onder andere wedstrijden om het Kampioenschap voor Burgemeesters, waarin hij mooie successen boekte.
Dat hij volgend jaar ook nog een nieuwe wielerbaan in zijn nieuwe gemeente mag begroeten past ook goed bij de man die verder nog als een snelle, haast niet te stuiten prater en verwoed twitteraar bekend staat.
De CdK liet blijken in de oud-burgemeester van Borger-Odoorn een man te zien die van veel betekenis voor de hoofdstad kan zijn. De CdK verwees ook nog even naar  het gedwongen afscheid van Sicko Heldoorn, die wel eens wisselend van stemming was en in de wandelgangen van het stadhuis ‘Sickoneurig’ werd genoemd.
De heer Tichelaar kwalificeerde diens opvolger als  jong en open, een man die de verbinding zoekt. Assen heeft misschien daarom voor iemand met een ander karakter als burgervader gekozen.
Loco-burgemeester Albert Smit vertrouwde de vele aanwezigen toe dat hij eerst wel even had moeten slikken bij de gedachte dat Assen na bijna zeventig jaar geen burgemeester van  PvdA bloede meer heeft maar nota bene een van VVD snit. Hij putte echter troost uit de gedachte dat de echtgenote van Marco Out uit een echt rood nest komt. En zij zal hem ‘na kantoortijd’ wel sociaal scherp houden.
Vandaar dat de loco zonder aarzelen de ambts-ketting die hij droeg, zonder aarzeling om de hals van Marco Out hing en hem de voorzittershamer overhandigde.
Die kon daarna zijn eerste officiële woorden tot het grote gezelschap richten.
Hij zei het ‘eervol’ te vinden en er veel zin in te hebben in Assen aan de slag te kunnen gaan. In een stad waar op sportgebied veel te doen is en met de FlorijnAs  en alle culturele activiteiten  volop in beweging is.
Met een hamerklap die veel routine onthulde sloot hij de bijzondere raadsvergadering met een “Tot ziens, tot donderdag”, zijn kennismaking met zijn nieuwe gemeente.2