Koopmansplein 2004

Gemeentedag

Nieuws 31 oktober 2004 Volledig college en bijna alle raadsleden stonden goed gemutst vele burgers te woord In uitstekende sfeer verlopen zesde gemeentedag ‘Ik en mijn gemeente’ dag trok meer burgers
(

ASSEN – Wat in de eerste plaats opviel was de prettige stemming die er zaterdag heerste in de grote tent op het Koop-mansplein. Die was daar neergezet voor de vierde ‘burgerdag’, waarop de gemeentenaren informatie konden krijgen over alles wat er in hun stad speelt. Dit gebeurde in het kader van de behandeling van de begroting voor het nieuwe jaar waar men vragen over kon stellen, maar verder ook over alles wat men op het hart had.

Er was ook gelegenheid voor een paar korte ‘demonstraties’. Strijdbare ouderen lieten van zich horen en ook de mensen van de Bibliotheek Assen maakten van de gelegenheid gebruik hun onvrede te uiten over de bezuinigingen die er voor hen op til zijn.

De gemeentedag, die nu bestaat onder de naam ‘Ik en mijn Gemeente’ is zes jaar geleden ontstaan. “De raad nam destijds het initiatief om meer bekend-heid te geven aan de begrotingsplannen. “We wilden de bevolking hier meer bij betrekken”, vertelde Theun Vlieger, hoofd financiën van de gemeente. De eerste twee jaren werd de gemeentedag in het stadhuis gehouden, maar het werd vrij snel duidelijk dat de drempel voor de burger te hoog lag.

Eerst twee jaar in stadhuis, nu in tent “Vier jaar geleden besloten we om de burger zelf op te zoeken door deze dag op het Koopmansplein te organiseren. Dit werkte en nu doen we dit al voor het vierde jaar”, aldus Theun Vlieger.
Inmiddels draait de gemeentedag niet enkel en alleen meer om de begroting. Bezoekers konden al hun vragen stellen: van illegale vuilstort tot de Tweede Hoofdontsluiting. Naar schatting vijfduizend Assenaren, royaal meer dan vorig jaar, vonden zaterdag hun weg naar de grote tent, waar iedereen zijn of haar vragen kon stellen aan alle direct betrokkenen bij het besturen van de stad. Alle wethouders en nagenoeg alle gemeenteraadsleden waren aanwezig en zij stonden iedereen, die daar behoefte aan had, vriendelijk te woord.

Ook burgemeester mevrouw Van As–Kleijwegt liep tevreden trots door de tent. “Dit soort dagen zijn enig. Ik geniet hier echt van. We zijn nu in de gelegenheid om de burger direct te woord te staan. Ik houd in mijn notitieboekje zelfs de vragen bij die de mensen mij stellen. Ik vraag hun telefoonnummers en als ik denk dat ik ze ergens mee kan helpen, zal ik dat ook zeker doen”.

Senioren protesteren tegen bezuiniging. En dat deed de burgemeester met volle overgave. Niets was haar te veel. Wanneer ze kinderen zag, haalde ze ballonnen. Wanneer iemand zijn onvrede uitte, had ze ook een luisterend oor.
Rond één uur kwamen meer dan honderd senioren vanuit De Kloosterhof aan de Brink opgemarcheerd, de tent binnen. Zij kwamen protesteren tegen de korting die er als bezuinigingsmaatregel op de begroting van de Stichting aan zit te komen. Daarbij gaat het om veertigduizend euro. Een dergelijke bezuiniging zal volgens de senioren het werk in grote moeilijkheden brengen. Die bezuining moet van de baan, zo liet hun woord-voerder Helmut Sikma op de in de tent geplaatste zeepkist horen. Het werk in de Kloosterhof is van heel groot belang en dat mag niet teloorgaan. Hij voelde grote behoefte om bij herhaling het woord FOEI! te laten horen, want dat moet tegen het dreigende bezuinigingsplan worden uitgesproken. Maar hij liet het aan het slot van zijn kernachtige toespraak bij één keer FOEI, maar dan ook massaal uitgeroepen door de samengeklonterde senioren in de tent.
Hogere prijzen niet meer op te brengen

“Als deze bezuiniging wordt doorgezet kunnen wij de boel niet meer draaiende houden. Nu kunnen we de bezoekers nog een goedkoop kopje koffie aanbieden voor vijftig cent en betalen we drieënveertig euro per jaar aan contributie. Door de bezuiniging moeten we de prijzen omhoog gooien.Veel mensen, die een klein pensioen hebben, zullen hogere prijzen niet meer op kunnen brengen”, zei Jaap Boven, voor-zitter van de biljartclub in de Kloosterhof. Maar volgens verschillende raadsleden zit sluiting van de Kloosterhof er echt niet in.

Luc Rengers (PvdA):”Ik kwam als vijfjarig jongetje al in de Kloosterhof. Vroeger was daar het politiebureau in gevestigd en mijn vader werkte daar.
Nu zie ik dat sommige politiemannen van toen elkaar hier nog ontmoeten om herinneringen op te halen en om samen een kopje koffie te drinken. Ik vind dat de Kloosterhof niet gesloten mag worden en ik denk ook niet dat dit gaat gebeuren. Het woord ‘sluiting’ is onlangs in een krant gevallen en dat is helaas een eigen leven gaan leiden en het is logisch dat de mensen zich dan zorgen maken.”

Presentatie website culturele hoofdstad
In het kader van ‘Assen, Culturele Hoofdstad 2005’ werd op de gemeentedag een speciale website officieel gepresenteerd door de wethouder van Cultuur Ruud Wiersema.“We praten al lang over het culturele jaar en ik ben er dan ook trots op dat we vandaag de website kunnen aanbieden. Deze is in samenwerking met de Bibliotheek Assen tot stand gebracht. Niet alleen 2005 moet een cultureel jaar worden. Dat jaar moet de inspiratie zijn voor een rééks van jaren”, aldus Ruud Wiersema, die met een van veel oefenen getuigende klik op de muis de website opende. Al met al kan het stadsbestuur terugkijken op een zeer geslaagde ‘Ik en mijn Gemeentedag’.
Burgemeester Van As: “Het doel de burger te betrekken bij Assen wordt op deze wijze steeds meer naderbij gebracht. En dat is een vrij unieke zaak. Zoveel gemeenten zijn er niet in Nederland die dit voor hun inwoners doen”’.

Iwona Douwes Asser Journaal
________________________________________