Herdenking 2005

Stille tocht en plechtigheid verlopen  rustig en op een waardige manier  Veel jonge ouders met kinderen en jongeren bij 4 mei herdenking

ASSEN – Woensdagavond vond bij het monument Lindebuurt op het terrein van De Smelt de jaarlijkse dodenherdenking plaats. Aan de herdenking ging  een stille tocht vooraf van de Hoofdlaan naar het monument.
Burgemeester D. van As–Kleijwegt legde, nadat om acht uur twee minuten stilte in acht waren genomen, een krans op het monument. In aansluiting daarop volgden de overige leden van het college en de andere aanwezigen. Velen, zoals de in grote getale aanwezige jongeren van de diverse scoutinggroepen in Assen, legden bloemen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door de christelijke muziekvereniging ‘Oranje’.
Er waren er bij de herdenkingsplechtigheid beduidend meer mensen aanwezig dan in andere jaren. Met name het grote aantal jonge ouders met kinderen en jongeren viel op. De stille tocht en de herdenking verliepen rustig en op een waardige manier.