Het huisje in de tuin

2

Foto gevonden bij serc.nl

Omschrijving van Hotel Overcingel, tuinkoepel

Tuinkoepel, oorspronkelijk in 1874 gebouwd door Jannes Snoeken in de (latere) tuin van hotel Overcingel, op 23 mei 1995 verplaatst naar de Gouverneurstuin te Assen. De tuinkoepel werd verplaatst wegens de bouw van een bankkantoor op de hoek van de Stationsstraat en de H. de Ruiterstraat te Assen. Kleine, bakstenen aanbouw uit 1995 tegen de oostzijde, met plat dak. Deze aanbouw valt buiten de werking van de Monumentenwet.

Omschrijving

Rode, bakstenen tuinkoepel op ronde plattegrond en voorzien van een overstekend, conisch rieten dak. De tuinkoepel is gemetseld in halfsteensverband. Koppenlagen boven de vier vensters, alle vensters met middenstijl.

Waardering

De uit 1874 daterende tuinkoepel in de Gouverneurstuin te Assen vertegenwoordigt algemeen belang op basis van:

– de ouderdom;  – de sierende waarde in relatie tot de Gouverneurstuin; – de harmonieuze verhoudingen; – het voor tuinkoepels kenmerkende materiaalgebruik en

– als tastbare herinnering aan hotel Overcingel. Tags: losse objecten, ed.,tuinkoepel,tuin, park en plantsoen,… Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed – Licentie CC-0 (1.0)

Foto uit 2005

genomen 23-8-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hethuisjeinAssen/